Centrálny register zmlúv

Slovenské banské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Dohoda o filmovaní v priestoroch múzea ...
493/2023
0,00 € RTVS Slovenské banské múzeum
24. November 2023
Zmluva o účinkovaní
494/2023
0,00 € Spevácka skupina Sekera Slovenské banské múzeum
24. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 542/2023
497/2023
0,00 € Stredoslovenské múzeum Slovenské banské múzeum
23. November 2023
Zmluva o účinkovaní
491/2023
0,00 € Folklórna skupina Pohronka Slovenské banské múzeum
23. November 2023
Zmluva o dielo
155/2023/181
0,00 € Geostat s.r.o. Slovenské banské múzeum
23. November 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku
412/2023/4
0,00 € Lita, autorská spoločnosť Slovenské banské múzeum
22. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
325/2023/91
0,00 € Mgr. art. Ivona Lichá Slovenské banské múzeum
16. November 2023
Zmluva o dielo
325/2023/88
0,00 € Ing. Veronika Bagárová Slovenské banské múzeum
16. November 2023
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb v oblasti marketingu, publicity a grafiky
325/2023/90
0,00 € Bc. Andrej Gašpar Slovenské banské múzeum
16. November 2023
Zmluva o dielo
325/2023/89
0,00 € Húština s.r.o. Slovenské banské múzeum
15. November 2023
Mandátna zmluva
325/2023/86
0,00 € ASAP-translation.com, s.r.o. Slovenské banské múzeum
15. November 2023
Dohoda o publikovaní č. 15/2023
487/2023
0,00 € SHAPE Production s.r.o. Slovenské banské múzeum
14. November 2023
Zmluva o dielo
481/2023
0,00 € Kateřina Rafaelová Slovenské banské múzeum
10. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 7/2023
482/2023
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Slovenské banské múzeum
10. November 2023
Dohoda o publikovaní č. 16/2023
483/2023
0,00 € OOCR Región GRON Slovenské banské múzeum
10. November 2023
Darovacia zmluva č. GR/I/236/2023
479/2023
0,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Slovenské banské múzeum
8. November 2023
Zmluva o spolupráci
478/2023
0,00 € Peter Chytil Slovenské banské múzeum
6. November 2023
Rámcová dohoda č. 04/2023 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
190/2023/13
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenské banské múzeum
6. November 2023
Poistná zmluva č. 4419017082 ...
190/2023/14
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenské banské múzeum
2. November 2023
Zmluva o výpožičke HNM-ZV-4/2024
457/2023
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Slovenské banské múzeum