Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/75
91 532,88 € Obec Lakšárska Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/100
569 631,25 € Obec Zemné Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/103
249 828,72 € Obec Pribiš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/109
257 862,98 € obec Oščadnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/13
532 497,94 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/85
480 830,57 € Obec Župkov Ministerstvo životného prostredia SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/88
341 671,62 € Obec Vavrečka Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/96
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/96
241 976,93 € Obec Imeľ Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0373-Z
SPO-V01-0373-Z
7 530,90 € Lili Akivanová Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0091-Z
SPO-V01-0091-Z
14 000,00 € Ladislav Magura Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0221-Z
SPO-V01-0221-Z
18 044,57 € Soňa Hanicová, Miroslav Hanic Slovenská agentúra životného prostredia
3. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/82
182 464,60 € obec Hačava Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0246-Z
SPO-V01-0246-Z
18 882,04 € Marián Kukaň, Lívia Kukaňová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0405-Z
SPO-V01-0405-Z
8 346,23 € Ján Chovanec, Ing., Lenka Chovancová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0436-Z
SPO-V01-0436-Z
19 000,00 € Marcel Hric, Ing. PhD., Miroslava Hricová, MUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0495-Z
SPO-V01-0495-Z
11 329,50 € Gabriela Valachová PhDr., Miroslav Valach, Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
985 447,29 € Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0534-Z
SPO-V01-0534-Z
14 000,00 € Alena Staníková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0537-Z
SPO-V01-0537-Z
14 000,00 € Ing. Ján Ilkovič, MUDr. Gabriela Ilkovičová Slovenská agentúra životného prostredia