Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02343-Z
SPO-V03-02343-Z
19 000,00 € Ing. Marian Revay Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02291-Z
SPO-V03-02291-Z
19 000,00 € Ema Šulíková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02326-Z
SPO-V03-02326-Z
19 000,00 € Ján Koneval Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01481-Z
SPO-V03-01481-Z
19 000,00 € Miloš Keder Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01330-Z
SPO-V03-01330-Z
19 000,00 € Ing. Karolína Bortáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3159-Z
SPO-V01-3159-Z
16 213,14 € Patrik Vidňanský, Mgr., Lea Vidňanský, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3213-Z
SPO-V01-3213-Z
19 000,00 € Darina Bieliková, Marek Bielik, Filip Bielik Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00627-Z
SPO-V03-00627-Z
19 000,00 € Petra Kačurová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1123-Z
SPO-V01-1123-Z
13 245,53 € Richard Kačmár, Iveta Kačmárová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02391-Z
SPO-V03-02391-Z
19 000,00 € Ing. Vlasta Sečkárová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00799-Z
SPO-V03-00799-Z
19 000,00 € Ing. Lenka Talapková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02798-Z
SPO-V03-02798-Z
19 000,00 € Ing. Roman Valúch Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1182-Z
SPO-V01-1182-Z
13 170,42 € Monika Mičková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04399-Z
SPO-V03-04399-Z
19 000,00 € Ján Mackovjak Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05800-Z
SPO-V03-05800-Z
19 000,00 € Júlia Maruniaková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04193-Z
SPO-V03-04193-Z
19 000,00 € Mgr. Darina Krajňáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00046-Z
SPO-V03-00046-Z
19 000,00 € Ing. Iveta Nagyová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05000-Z
SPO-V03-05000-Z
19 000,00 € Ing. Milan Hunčaga PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2808-Z
SPO-V01-2808-Z
4 902,29 € Dušan Mičuch, Anna Mičuchová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1396-Z
SPO-V01-1396-Z
10 988,01 € Marek Darula Slovenská agentúra životného prostredia