Centrálny register zmlúv

Štátna filharmónia Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z-229/2024
0,00 € Štátna filharmónia Košice Hudobné centrum, štátna príspevková organizácia
1. Júl 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-225/2024
1 600,00 € Štátna filharmónia Košice OZ Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS
26. Jún 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
Z-226/2024
Doplnená
650,00 € Mgr. Michaela Eliaš Štátna filharmónia Košice
25. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-215/2024
1 000,00 € Štátna filharmónia Košice Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta
24. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-214/2024
400,00 € Štátna filharmónia Košice Mgr. Zuzana Blašková
18. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-208/2024
1 500,00 € Štátna filharmónia Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-207/2024
700,00 € Štátna filharmónia Košice Jantárový štvorlístok, o.z.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
Z-180/2024
114,00 € Štátna filharmónia Košice RJ Gastro s.r.o.
14. Jún 2024
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
Z-205/2024
3 500,00 € Rastislav Stur s. r. o. Štátna filharmónia Košice
8. Jún 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z-195/2024
4 000,00 € KunstPlay, občianske združenie Štátna filharmónia Košice
7. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-194/2024
700,00 € Štátna filharmónia Košice Občianske združenie Priatelia hudby
10. Jún 2024
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
Z-197/2024
1 000,00 € KunstPlay, občianske združenie Štátna filharmónia Košice
6. Jún 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
Z-187/2024
900,00 € Adam Šoltés Štátna filharmónia Košice
6. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-97/2024
1 800,00 € Štátna filharmónia Košice Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
8. Jún 2024
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
Z-192/2024
2 000,00 € QUARTUM s.r.o. Štátna filharmónia Košice
5. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-186/2024
850,00 € Štátna filharmónia Košice Súkromná základná škola Lermontovova 1
4. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-167/2024
1 550,00 € Štátna filharmónia Košice Agentúra KAMI, s.r.o.
4. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-181/2024
650,00 € Štátna filharmónia Košice Rodičovské združenie pri ZUŠ Bernolákova 26
4. Jún 2024
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU č. Z-151/2024
Z-162/2024
240,00 € Carla Zabolotniuc Štátna filharmónia Košice
4. Jún 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU Č. Z-182/2024
Z-182/2024
5 746,31 € Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balanas Global" Štátna filharmónia Košice