Centrálny register zmlúv

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľnej veci
217/2023-2/02-UP
20,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Divadlo Nová scéna
1. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
221/2023-9/01-DČ
756,00 € BKaIS Slovenský ľudový umelecký kolektív
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
209/2023-4/01-DČ
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
30. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
220/2023-2/03-CTĽK
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Ústav etnológie a sociálnej entropológie SAV, v.v.i.
28. November 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
210/2023-9/01-DČ
4 600,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Mesto Dubnica nad Váhom
27. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
215/2023-6/02-UP
880,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív NUTCRACKER AGENCY s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
216/2023-6/02-UP
100,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív František Eliáš
27. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní podujatia
219/2023-7/01-DČ
9 000,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Rozhlas a televízia Slovenska
23. November 2023
Zmluva o spolupráci
208/2023-4/01-DČ
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív MFF Eko, s.r.o.
20. November 2023
Zmluva o spolupráci
207/2023-4/01-DČ
0,00 € O.z. Všetečníci Slovenský ľudový umelecký kolektív
8. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
206/2023-6/02-ÚP
130,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív O.z.Všetečníci
27. Október 2023
Dohoda o migrácií dát
188/2023-11/07-UEaGR
0,00 € Ministerstvo financií SR Slovenský ľudový umelecký kolektív
27. Október 2023
Zmluva o dočasnom ubytovaní
197/2023-4/02-UP
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Viktória Purdeková
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
182/2023-6/03-CTĽK
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Západoslovenské múzeum v Trnave
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
181/2023-5/03-CTĽK
0,00 € Mária Klímešová Slovenský ľudový umelecký kolektív
20. Október 2023
Licenčná zmluva
189/2023-2/01-DČ
600,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenský ľudový umelecký kolektív
17. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
194/2023-6/02-UP
2 660,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív dm drogerie markt, s.r.o.
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
186/2023-9/01-DČ
4 900,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív robotec, s.r.o.
16. Október 2023
Nájmná zmluva
196/2023-8/01-DČ
13 860,00 € Spoločnosť Deck Slovenský ľudový umelecký kolektív
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
190/2023-3/01-DČ
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Dzintaru koncentrale SIA