Centrálny register zmlúv

Slovenské národné divadlo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Licenční smlouva k divadelnímu provozování autorského díla
105/Č/2024
0,00 € Aura - Pont s.r.o. Slovenské národné divadlo
27. Február 2024
Nájomná zmluva
1063/O/2023
895,00 € Bärenreiter Praha s.r.o. Slovenské národné divadlo
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
88/O/2024
0,00 € Mestské divadlo Košice Slovenské národné divadlo
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
89/O/2024
0,00 € Mestské divadlo Košice Slovenské národné divadlo
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
90/O/2024
1 000,00 € Mestské divadlo Košice Slovenské národné divadlo
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme časti pozemkov
147/ÚKO/2024
4 038,00 € Slovenské národné divadlo BE COOL, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o nájme hnuteľného majetku štátu
133/UDD/2024
0,00 € Slovenské národné divadlo Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta VŠMU
22. Február 2024
Zmluva o dielo
136/GR/2024
5 725 745,89 € KONTI a.s. Slovenské národné divadlo
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
64/B/2024
7 000,00 € SAIRO, s. r. o. Slovenské národné divadlo
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
128/ÚKO/2024
1 800,00 € Jakub Gulyás Slovenské národné divadlo
22. Február 2024
Rámcová dohoda
138/ÚKO/2024
0,00 € Silhouette Gourmet s.r.o. Slovenské národné divadlo
21. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
33/O/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenské národné divadlo
21. Február 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
73/ÚKO/2024
0,00 € STAR Production, s.r.o. Slovenské národné divadlo
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
98/ÚKO/2024
450,00 € Jozef Barinka Slovenské národné divadlo
20. Február 2024
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
30/ÚKO/2024
180 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenské národné divadlo
20. Február 2024
Dohoda o poskytnutí výhod pre Tatra banku, a.s. v nadväznosti na generálne partnerstvo so Slovenským národným divadlom
32/ÚKO/2024
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenské národné divadlo
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
132/GR/2024
0,00 € ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. Slovenské národné divadlo
16. Február 2024
Scholarship Agreement
1158/Č/2023
0,00 € European Thetre Convention Slovenské národné divadlo
15. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
131/ÚKO/2024
0,00 € Marek Baláž Slovenské národné divadlo
14. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
111/Č/2024
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo