Centrálny register zmlúv

Slovenské centrum dizajnu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
38/2024/AH
0,00 € Mária Hriešik Nepšinská Slovenské centrum dizajnu
21. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
41/2024/AH
0,00 € Veronika Pařízková Slovenské centrum dizajnu
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva
2024/07/VYP
0,00 € MZVaEZ SR, Veľvyslanectvo SR v Londýne Slovenské centrum dizajnu
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
2024/08/VYP
0,00 € Fotograf 07 z.s., Fotograf Gallery Slovenské centrum dizajnu
14. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024/65/ZML
0,00 € Fotograf 07 z.s., Fotograf Gallery Slovenské centrum dizajnu
13. Jún 2024
POISTNÁ ZMLUVA - poistenie zásielok počas prepravy
2024/64/ZML
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
44/2024/AH
0,00 € Eva Jenčuráková Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
45/2024/AH
0,00 € Wanda Borysko Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
46/2024/AH
0,00 € Dušan Kočlík Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
47/2024/AH
0,00 € TOTO! je štúdio, s.r.o. Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
48/2024/AH
0,00 € Mgr. Katarína Kasalová Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Rámcová dohoda
2024/36/ZML
0,00 € INFOkey s.r.o. Slovenské centrum dizajnu
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024/62/ ZML
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024/32/ZML
0,00 € SLOVAK FASHION COUNCIL, o.z. Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024/34/ZML
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva
39/2024/AH
0,00 € Barbora Krejčová Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
40/2024/AH
0,00 € Gabriela Ondrišáková Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
42/2024/AH
0,00 € Silvia Kružliaková Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
43/2024/AH
0,00 € Jana Oravcová Slovenské centrum dizajnu
7. Jún 2024
Zmluva o marketingovej spolupráci
2024/53/ZML
0,00 € Startitup s.r.o Slovenské centrum dizajnu