Centrálny register zmlúv

Slovenské centrum dizajnu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2021
Kúpna zmluva č. 2021/65/ZML uzatvorená v zmysle § 588 a následne zákona č. 64/1964 Zb.– Občianskeho zákonníka a zákona č. 278 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
2021/65/ZML
560,00 € akad. arch. Karol Weisslechner Slovenské centrum dizajnu
28. Jún 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 79/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
79/2021/AH
108,00 € Eva Gartnerová Slovenské centrum dizajnu
22. Jún 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 69/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
69/2021/AH
180,00 € Helena Cibulková Slovenské centrum dizajnu
7. Október 2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva (ev. č. SCD 122/2021/AH) § 65 a nasl. a § 82 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
122/2021/AH
800,00 € Ján Vincent Durina Slovenské centrum dizajnu
30. November 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 149/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
149/2021/AH
170,00 € Jana Machatová Slovenské centrum dizajnu
19. Január 2012
Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2012/1-ZML
0,00 € JUDr. Alžbeta Štrpková, advokátka Slovenské centrum dizajnu
28. Jún 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 77/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
77/2021/AH
52,00 € Katarína Morávková Slovenské centrum dizajnu
29. September 2022
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 74/2022/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
74/2022/AH
210,00 € Katarína Š. Fedorišinová Slovenské centrum dizajnu
29. September 2022
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 76/2022/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
76/2022/AH
134,00 € Ladislava Horňáková Slovenské centrum dizajnu
12. Október 2021
Darovacia zmluva 2021/900112/DAR
2021/900112/DAR
0,00 € Marián Polonský Slovenské centrum dizajnu
6. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 2021/87/ZML uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
2021/87/ZML
0,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Slovenské centrum dizajnu
26. August 2021
Darovacia zmluva 2021/900108/DAR
2021/900108/DAR
0,00 € Mgr. Božena Horváthová Slovenské centrum dizajnu
9. Jún 2021
Zmluva na vytvorenie diela (ev. č. SCD 2021/37/ZML) uzatvorené podľa ust. § 631 zákona č. 40/1964 Zb. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
2021/37/ZML
130,00 € Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD. Slovenské centrum dizajnu
9. December 2020
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 107/2020/AH)
107/2020/AH
195,00 € Mgr. Katarína Kasalová Slovenské centrum dizajnu
19. Marec 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 45/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
SCD 45/2021/AH
247,00 € Mgr. Katarína Kasalová Slovenské centrum dizajnu
12. Júl 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 85/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
85/2021/AH
175,50 € Mgr. Katarína Kasalová Slovenské centrum dizajnu
19. Marec 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 34/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
SCD 34/2021/AH
124,00 € Mgr. Linda Nagyová Slovenské centrum dizajnu
28. Jún 2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 73/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
73/2021/AH
96,00 € Simona Janišová Slovenské centrum dizajnu
20. Máj 2016
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva
28/2016/AH
0,00 € :Vladimír Michal Slovenské centrum dizajnu
11. Máj 2021
Darovacia zmluva 2021/90024/DAR uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2021/90024/DAR
0,00 € „Lebo medveď“ / Erika Beňuška Slovenské centrum dizajnu