Centrálny register zmlúv

Divadelný ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Licenčná zmluva
475/2023
0,00 € Milo Fabian s.r.o. Divadelný ústav
7. December 2023
Licenčná zmluva
476/2023
0,00 € Milo Fabian s.r.o. Divadelný ústav
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
477/2023
0,00 € Ballay Miroslav Divadelný ústav
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
478/2023
0,00 € Dudášová Dominika Divadelný ústav
7. December 2023
Komisionárska zmluva
479/2023
0,00 € Kultúrny spolok MLOKi Divadelný ústav
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
480/2023
150,00 € Fekete Vladislava Divadelný ústav
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
481/2023
150,00 € Krénová Ľubica Divadelný ústav
6. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
471/2023
300,00 € Fekete Vladislava Divadelný ústav
6. December 2023
Kúpna zmluva
472/2023
300,00 € Daubnerová Sláva Divadelný ústav
6. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
473/2023
150,00 € Vakulová Alžbeta Divadelný ústav
6. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
474/2023
150,00 € Škripková Iveta Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
461/2023
300,00 € Ulmanová Martina Divadelný ústav
5. December 2023
Licenčná zmluva
462/2023
0,00 € Čelko Igor Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
463/2023
100,00 € Chkhartishvili Lasha Divadelný ústav
5. December 2023
Licenčná zmluva
464/2023
0,00 € Spišské divadlo Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
465/2023
80,00 € Marcinčin Matúš Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
466/2023
100,00 € Marcinčin Matúš Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
467/2023
100,00 € Lukić Darko Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
468/2023
150,00 € Ballek Rastislav Divadelný ústav
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
469/2023
150,00 € Knopová Elena Divadelný ústav