Centrálny register zmlúv

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
046/2024
288,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
15. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
047/2024
761,88 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Cord Blood Center Laboratories, s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3025/2023
033/2023
Doplnená
3 500,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, občianske združenie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č.49/4002/2024
043/2024
3 500,00 € Drevársky kongres Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 49/4003/2024
044/2024
3 500,00 € Drevársky kongres Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14. Marec 2024
Výpoveď Rámcovej zmluvy č. 6/2008
042/2024
0,00 € RNDr. Ivan Janiga, CSc. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
041/2023
101,60 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
4. Marec 2024
Servisná zmluva č. 20240346
040/2024
9 999,00 € TRITON spol. s r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27. Február 2024
Zmluva na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostný nákup pohonných hmôt)
035/2024
78 000,00 € Slovnaft, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
29. Február 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
037/2024
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
034/2024
152,92 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
23. Február 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
033/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20. Február 2024
Výpoveď Rámcovej zmluvy č. 36/2008
031/2024
0,00 € Považská cementáreň, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ JAZYKOVEJ VÝUČBY
028/2024
11 998,80 € The Bridge – English Language Centre, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 25/2024/POCE
029/2027
1 374,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 26/2024/POCE
030/2024
1 374,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
15. Február 2024
Dohoda o urovnaní
026/2024
531,74 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický inšpektorát
15. Február 2024
Dohoda o urovnaní
027/2024
518,29 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenská národná akreditačná služba
7. Február 2024
Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na základe akceptovania objednávky č. 1000003231
025/2024
0,00 € prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
023/2024
49,16 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav