Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o používaní súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách
016-Z/2024
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
009-Z/2024
3 024,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Marec 2024
Parkovací dekrét_008-Z_2024
008-Z/2024
720,00 € Slovnaft, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo
014-Z/2024
1 200,00 € Mgr. Jiří Šimon Úrad pre verejné obstarávanie
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
006-Z/2024
1 440,00 € Mediaboard Slovakia s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
5. Február 2024
Poistná zmluva - Krátkodobé cestovné poistenie
007-Z/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách
012-Z/2024
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
1. Marec 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚVO
011-Z/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s., Úrad pre verejné obstarávanie
20. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy
010-Z/2024
0,00 € UNIQA pojisťovna, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2024
Zmluva o podnájme garážového státia
003-Z/2024
660,00 € Lucron BTR, s. r. o., Úrad pre verejné obstarávanie
29. Január 2024
Poistenie storno poplatku a prerušenia cesty
004-Z/2024
0,00 € UNIQA pojisťovna, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Január 2024
Poistná zmluva - Krátkodobé cestovné poistenie
005-Z/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Úrad pre verejné obstarávanie
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci a o refundácii nákladov
001-Z/2024 (CRZ-MIRRI SR: 35/2024)
6 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
19. Január 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
002-Z/2024
0,00 € Mgr. Ľubomír Kubička Úrad pre verejné obstarávanie
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
102-Z/2023
6 624,00 € SAFEN Management Consulting, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. December 2023
Licenčná zmluva č. 089-Z/2023
089-Z/2023
8 215,10 € Seyfor Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
103-Z/2023
72 576,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
100-Z/2023
9 590,40 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – Internetové pripojenie pre stále pracoviská ÚVO
104-Z/2023
9 576,00 € SWAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2023
ZMLUVA O DIELO
101-Z/2023
9 876,00 € Pomasle Studio s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie