Centrálny register zmlúv

Ministerstvo financií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2017
Grantová dohoda č. 731845 - Projekt EU-SEC
2016/273
0,00 € Európska komisia Ministerstvo financií SR
23. Máj 2024
Dohoda medzi MF SR a UNDP na projekt Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2024 - 2029
2024/352
6 500 000,00 € UNDP Regional Center - Istanbul Ministerstvo financií SR
23. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
2024/169
76 092,60 € Mgr. Michal Štrpka - ACTA Ministerstvo financií SR
20. Máj 2024
Macrobond Agreement
2024/008
57 000,00 € Macrobond Financial AB Ministerstvo financií SR
20. Máj 2024
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2024/500
0,00 € Ing. Dávid Martinák, PhD., MA. Ministerstvo financií SR
20. Máj 2024
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2024/356
0,00 € Kamil Harňák Ministerstvo financií SR
20. Máj 2024
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2024/357
0,00 € Lenka Valentová Ministerstvo financií SR
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/528
265 893,00 € Ministerstvo financií SR Obec Uhrovec
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/366
0,00 € Obec Košúty Ministerstvo financií SR
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/349
0,00 € Poľovnícke združenie „ĽUBICA" Zvolenská Slatina Ministerstvo financií SR
17. Máj 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/529
0,00 € Igor Ochaba Ministerstvo financií SR
17. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/530
0,00 € Igor Ochaba Ministerstvo financií SR
16. Máj 2024
Darovacia zmluva
2023/455
0,00 € Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Ministerstvo financií SR
16. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci riešenia projektu APVV-21-0360 podporeného Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
2024/497
0,00 € Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Ministerstvo financií SR
14. Máj 2024
Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
2024/180
25 627,20 € Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o., organizačná zložka Ministerstvo financií SR
14. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/360
0,00 € Obec Korytárky Ministerstvo financií SR
30. Apríl 2024
Zmluva na zabezpečenie OP a OS elektrických spotrebičov, elektrickej inštalácie a elektrického ručného náradia pre objekty v správe MF SR
2024/013
27 611,88 € REVELS s.r.o. Ministerstvo financií SR
30. Apríl 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKEJ PREPRAVY A MIESTNEJ PREPRAVY POČAS ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY VO FRANCÚZSKEJ REPUBLIKE A REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
2024/503
10 000,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/489
2 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Potônske Lúky
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/491
10 000,00 € Ministerstvo financií SR POMOCNÍČEK o.z.