Centrálny register zmlúv

Ministerstvo financií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2017
Grantová dohoda č. 731845 - Projekt EU-SEC
2016/273
0,00 € Európska komisia Ministerstvo financií SR
21. September 2023
Záložná zmluva
2023/300
0,00 € FIMILA s.r.o. Ministerstvo financií SR
13. September 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
2023/292
0,00 € Mgr. Juraj Hatrík Ministerstvo financií SR
12. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
2023/150
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo financií SR
12. September 2023
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2023/264
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo financií SR
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
2023/272
18 201,60 € Slovakia Online s. r. o. Ministerstvo financií SR
11. September 2023
ZMLUVA O DIELO na vypracovanie dokumentácie - Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
2023/113
15 180,00 € DATA PROTECTION s. r. o. Ministerstvo financií SR
11. September 2023
ZMLUVA O DIELO na vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému verejnej správy
2023/112
30 192,00 € DATA PROTECTION s. r. o. Ministerstvo financií SR
6. September 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačných systémov
2023/289
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
30. August 2023
Dohoda o odstúpení od Rámcovej dohody č. Z202215511_Z
2023/290
0,00 € JStore, s. r. o Ministerstvo financií SR
18. August 2023
Návrh Rámcovej dohody na zabezpečenie externých audítorských služieb pri audite operácií na programe spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
2023/116
33 465,60 € Kreston Slovakia Audit, s.r.o. Ministerstvo financií SR
18. August 2023
Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
2023/277
160,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo financií SR
18. August 2023
Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
2023/278
160,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo financií SR
18. August 2023
Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
2023/279
160,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo financií SR
26. Júl 2023
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
2022/177
3 140 923,50 € SAP Slovensko s.r.o. Ministerstvo financií SR
4. August 2023
Zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel
2023/283
4 678,46 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Ministerstvo financií SR
26. Júl 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2023/145
0,00 € ESET, spol. s.r.o. Ministerstvo financií SR
26. Júl 2023
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
2023/270
68 696,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Ministerstvo financií SR
20. Júl 2023
Rámcová dohoda na servisné služby zdvíhacích zariadení - výťahov
2023/139
28 176,00 € KONE s.r.o. Ministerstvo financií SR
18. Júl 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke
2023/166
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR