Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00066
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
KM-ZM-KM-2021/004315
30 000,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0045-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz hasičov, Drieňová 22, 826 86 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0046-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0047-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0048-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004158-0049-2021_2021
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OO-2021/004907-001 - STREDISKO KROMPACHY
SPSČ_ZM_SPSČ-OO-2021-004907-001_2021
1 200 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2021
Dohoda o prechode práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov
SPSČ_ZM_SPSČ-OU-2021-004969_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
14. December 2021
Zmluva o elektronickom bankovníctve
SPSČ_ZM_SPSČ-OSZ3-2021-005020_2021
0,00 € 365.bank, a. s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
9. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OU3-2021/004668-007 - stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
SPSČ_ZM_SPSČ-OU3-2021-004668-007_2021
315 350,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
9. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OO-2021/004908-001 - stredisko Svidník
SPSČ_ZM_SPSČ-OO-2021-004908-001_2021
1 000 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. December 2021
Kúpna zmluva na predmet zákazky "Zdravotnícky materiál"
SPSČ_ZM_OZ2-2021-005343-002_2021
218 589,60 € NILTEX, s.r.o., Košútska 72, 92521 Sládkovičovo Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. December 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003939-001
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005027-004_2021
1 434 115,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. December 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003941-001
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005026-004_2021
1 138 029,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. December 2021
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005028-004_2021
950 885,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
1. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00057
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR
1. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00058
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR
1. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00059
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR
1. December 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00060
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR