Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2012
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.p.: SPOU-OZ-ZS-391/2012
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-391-2012_2012
Doplnená
746 500,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Arco Trenčianske Teplice sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
19. December 2013
Zmluva o partnerstve a spolupráci
SITB_ZM_SI-2012-SIC-1231207_2013
656 000,00 € eSlovensko o.z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_54_2017_2344
Doplnená
445 902,36 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_15_2018_2351
652 559,99 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Júl 2017
Vykonávacia zmluva č.47/2017/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_47_2017_2350_2017
644 235,12 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Október 2020
Rámcová dohoda č. SE-VO-2-2020/002350-12 na nákup očkovacích látok uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
SPSČ_ZM_SE-VO2-2020-002350-12_2020
639 360,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
5. December 2012
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. p.: SPOU-OZ-ZS-392/2012
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-392-2012_2012
Doplnená
738 710,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské Kúpele sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
21. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2013/000588-023
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-000588-023_2013
629 138,76 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001250-008_2011
Doplnená
1 068 000,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Jún 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000145-075
SITB_ZM_OVO1-2014-000145-075_2014
619 915,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2012
Rámcová dohoda č. OVO2-2012/001557-053
SITB_ZM_SE-OVO2-2012-001557-053_2012
Doplnená
615 604,92 € Activa Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Máj 2014
Vykonávacia zmluva č. 29/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_29_2014_2350_2014
611 749,91 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
25. September 2013
Vykonávacia zmluva č. 23/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_23_2013_2350_2013
601 560,18 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
18. December 2013
Zmluva o dielo č. OVO1-2013-000683-011
SITB_ZM_OVO1-2013-000683-011_2013
600 000,00 € Ditec, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Apríl 2014
Kontrakt č.p.: CPS-2014/000029-011
CPS_ZM_CPS-2014-000029-011_2014
600 000,00 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - SE
5. December 2012
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. p.: SPOU-OZ-ZS-393/2012
SPOU-ZM-SPOU-OZ-ZS-393-2012_2012
Doplnená
681 730,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzavretá medzi MV SR a KRÚ Bystrá
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005584_2024
597 246,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. Január 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení extradícií, eskort a deportácií pre MV SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti
SE-VO1-2022-002198-008
590 000,00 € ASIANA, spol. s r .o. Ministerstvo vnútra SR
14. Január 2014
Vykonávacia zmluva č. 28/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_28_2013_2350_2014
Doplnená
524 260,22 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
15. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-021_2012
562 589,75 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave