Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
KM-ZM-OVO-2018-000432
746 760,00 € Slovenská katolícka charita/Gréckokatolícka charita Prešov SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
24. Február 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-019_2012
742 618,47 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
4. September 2014
Vykonávacia zmluva č.35/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_35-2014-2350_2014
736 596,59 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
14. Marec 2012
Zámenná zmluva
SE_ZM_SE-OSNM4-8-002-2012-ZZ_2012
735 658,47 € VALENA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2011
Dodatok č. 14 Zmluvy o dielo č.: SE-147-10/OM-2005
SE_D14_SE-147-10-OM-2005_2011
732 287,00 € TURČAN DELTA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2012
Dodatok č. 16 Zmluvy o dielo č. SE-147-10/OM-2005
SE_D16_SE-147-10-OM-2005_2012
732 287,00 € TURČAN DELTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. November 2012
Zmluva o poskytnutí služieb štandardnej technickej podpory licencií ORACLE č. OVO2-2012/001053-07
SITB_ZM_OVO2-2012-001053-07_2012
724 184,06 € InterWay, s.r.o. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_49_2017_2344
Doplnená
703 169,97 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_14_2018_2351
719 728,34 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_59_2017_2344
Doplnená
254 532,15 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. August 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_93_2018_2351
715 603,71 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. November 2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. OVO2-2019/000600-27 na nákup zdravotníckeho vybavenia pre časť 2 - Špecializovaný zdravotnícky materiál
SPOU_ZM_OVO2-2019-000600-27_2019
Doplnená
713 593,20 € Medishop Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
1. December 2011
Kúpna zmluva č. p. SE-OVO2-2011/000556-004 k rámcovej dohode s č.p.: SE-134-22/OVO-2008 z 28. novembra 2008
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000556-004_2011
709 864,40 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
3. December 2013
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č.p.:SPOU-OZ-348/2013-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-348-2013_2013
697 230,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské Kúpele sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_55_2017_2344
Doplnená
315 789,20 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_16_2018_2351
693 607,16 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít č:: A/2010/002082
SITB_ZM_A-2010-002082_2011
693 160,00 € IVES organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
2. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2013/000095-026 a s číslom u riešiteľa: A/2013/00025
SITB_ZM_SITB-OA6-2013-000095-026_2013
693 145,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Február 2012
Rámcová dohoda č. p. SE-OVO-2-2012/000665-53
SE_ZM_SE-OVO-2-2012-000665-53_2012
679 464,00 € W.A.R. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Marec 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000665-54_2012
679 464,00 € W.A.R. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky