Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2013
Zmluva o dielo OVO2-2013/000456-005
SITB_ZM_OVO2-2013-000456-005_2013
909 586,52 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001924-004_2011
900 041,15 € ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Marec 2015
Rámcová dohoda na nákup "Elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom".
SKR_RD_COKP-OVO2-2014-000247-001
899 040,00 € ECM ECO Monitoring, a.s. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR
6. Február 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/00146
SITB_OVO1-2017-00146_2017
Doplnená
898 500,00 € Enterprise Services Slovakia s. r. o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-003_2012
892 150,53 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
12. Jún 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-051 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2- 2013/000501-21 pre časť z 13. 01.2014
SVS_ZM_16_2015_231
874 440,00 € KPMG Slovensko spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
8. November 2011
Zámenná zmluva
SE_ZM_007-005-SE-2011-ZZ_2011
859 868,60 € Slovenské združenie telesnej kultúry Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2014/000098 a s číslom u riešiteľa: A/2013/00112
SITB_ZM_SITB-OA6-2014-000098_2014
835 200,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_57_2017_2344
Doplnená
435 039,61 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_19_2018_2351
829 075,74 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. September 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE–OMTZ1-2011-001720-006_2011
829 030,80 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_51_2017_2344
Doplnená
622 911,73 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_21_2018_2351
822 294,02 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_52_2017_2344
Doplnená
477 864,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_85_2018_2351
820 311,26 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Február 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2012-001286-040_2012
816 000,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-005_2012
795 747,52 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
29. November 2013
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č.p.:SPOU-OZ-349/2013-ZS uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-349-2013_2013
787 042,50 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR
12. August 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001720-003_2011
785 930,40 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Rámcová dohoda
SE-VO2-2023/003109-027
750 696,00 € INTERPORT SERVIS, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky