Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2013
Rámcová dohoda č. SE-OVO1-2012/002061-022 o kúpe kopírovacích zariadení a príslušenstva kopírovacích zariadení
SE_ZM_SE-OVO1-2012-002061-022_2013
1 200 000,00 € Impromat-Slov spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Február 2021
Kontrakt medzi Ministerstvom vnútra SR a Centrom účelových zariadení stredisko Krompachy na výrobu dreveného nábytku v roku 2021
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2020-4570-001_2021
Doplnená
1 200 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OO-2021/004907-001 - STREDISKO KROMPACHY
SPSČ_ZM_SPSČ-OO-2021-004907-001_2021
1 200 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. Júl 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2012-000834-009_2012
1 195 968,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Január 2020
Rámcová dohoda č. OVO-2019/000600-31 na nákup zdravotníckeho vybavenia pre časť 1: Spotrebný zdravotnícky materiál
SPOU_ZM_OVO2-2019-000600-31_2019
Doplnená
1 184 997,80 € Medishop Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
2. December 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003941-001
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005026-004_2021
1 138 029,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_58_2017_2344
Doplnená
814 847,24 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_86_2018_2351
1 135 758,75 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Jún 2015
Realizačná zmluva uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2- 2013/000501-21 pre časť z 13. 01.2014
SVS_ZM_17_2015_231
1 133 913,60 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_60_2017_2344
Doplnená
816 434,66 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2022/004908-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004908-001_2022
Doplnená
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2023/005081-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2023-005081-001_2023
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SE-VO2-2022/002140-010
1 074 420,00 € Slovenská katolícka charita, Gréckokatolícka charita Prešov Ministerstvo vnútra SR
12. Február 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.: CPBA-OE-6-27-2013
SE_ZM_CPBA-OE-6-27-2013_2013
1 066 026,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. August 2017
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1
SVS_ZM_63_2017_2344
1 050 750,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Jún 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-008_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_RZ_OVO2-2017-000387-008_2017
1 044 000,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Marec 2014
Vykonávacia zmluva č.3/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_3_2014_2350_2014
1 030 673,10 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
22. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000552-014_2011
1 016 005,86 € STRAŽAN s.r.o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_56_2017_2344
1 013 486,02 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_50_2017_2344
Doplnená
694 699,15 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky