Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2012
Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-001804-069_2012
3 057 278,40 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
20. December 2012
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. O V O 1 - 2 0 1 2/0 0 1 0 8 2 - 0 1 2
SITB_ZM_OVO1-2012-001082-012_2012
2 999 976,00 € Ericsson Slovakia spol.s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-008
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-008_2012
2 871 866,95 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
23. December 2013
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej službe
NSM_ZM_5-350_2013
2 612 801,00 € Nemocnica svätého Michala a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Marec 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
SE-VO-2022/003583-006
2 517 025,20 € Dutream production s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
6. Júl 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-012_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_ZM_48_2017_2344
2 403 799,20 € Deloitte Advisory, s.r.o., Digital Park II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. December 2015
Vykonávacia zmluva č.45/2015/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_45-2015-2350_2015
2 364 412,32 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-001404-047_2011
2 231 290,15 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. December 2012
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej službe
NMS_ZM_10-458_2013
2 219 561,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-006_2012
2 218 859,14 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
18. December 2013
Zmluva o združení finančných prostriedkov č. SE-OO-2013/001130-201
SE_ZM_SE-OO-2013-001130-201_2013
Doplnená
2 200 000,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Mesto Košice
30. Marec 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
SE_D03_SE-85-31-OVO-2010_2011
1 964 403,49 € VYPUSTA spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
2. Marec 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SE_ZM_SE-OSNM3-2011-000543-002_2011
1 947 309,43 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Január 2017
Kúpna zmluva číslo: OVO2-2017/000077
SITB_ZM_OVO2-2017-000077_2017
1 918 800,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2013
Zmluva o partnerstve č. SITB-PZM-21110120048_2013 k projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2
SITB_PZM_21110120048_2013
1 852 347,97 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
2. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SE_ZM_ SE-OSNM3-2011-001180-042_2012
1 809 886,18 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
6. December 2011
Zmluva o dielo
SVS_ZM_32_2011_237_2011
Doplnená
2 193 880,26 € BONUS REAL, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. December 2011
Kúpna zmluva s číslom u predávajúceho: 4/2011 a číslom u kupujúceho: SE-OVO2-2011/002359-005 k rámcovej dohode č. 4800000226 z 20.10.2008 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.10.2009, Dodatku č.2 zo dňa 14.10.2010 a Dodatku č. 3 zo dňa 25.05.2011o
SE_ZM_SE-OVO2-2011-002359-005_2011
1 783 837,44 € KIA Bratislava, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-009
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-009_2012
1 657 484,64 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
27. Marec 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo: 8080088771
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000400-022_2012
1 654 681,47 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky