Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2011
Dodatok č. 15 Zmluvy o dielo č.: SE-147-10/OM-2005
SE_D15_SE-147-10-OM-2005_2011
6 337 743,00 € TURČAN DELTA s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Marec 2012
Zámenná zmluva
SE_ZM_SE-OSNM4-8-003-2012-ZZ_2012
6 125 069,70 € HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Marec 2013
Rámcová dohoda
SE_ZM_OVO2-2013-000057-08_2013
5 594 400,00 € Fintex, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Marec 2011
Dodatok č.3 k zmluve o individuálnom riešení dátovej komunikácie prostredníctvom verejných elektronických komunikačných služieb MPLS VPN a Virtual Voice Net
SITB_D03_Dodatok č.3 k zmluve o individuálnom riešení dátovej komunikácie prostredníctvom verejných elektronických komunikačných služieb MPLS VPN a Virtual Voice Net_2011
5 470 107,90 € Slovak Telekom, a.s. SITB MV SR
6. Jún 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-014_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_RZ_OVO2-2017-000387-014_2017
4 872 240,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2011
Kúpna zmluva č.p. SE-OVO2-2011/002530-004 na základe rámcovej dohody s č.p.: SE-6-20/OVO-2008 zo dňa 30. mája 2008
SE_ZM_SE-OVO2-2011-002530-004_2011
4 806 771,65 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
12. September 2013
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_22_2013_2350_2013
4 666 800,00 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
5. December 2013
Realizačná zmluva č. OVO1 – 2013/000005-5
OVO1 – 2013/000005-5
4 599 999,99 € Aliter Technologies, a.s.; IBM Slovensko, spol. s r.o. Sekcia informatiky, tlekomunikácií a bezpečnosti MV SR
5. Apríl 2022
Rámcová dohoda
SKR-OLP-2022/000770-009
4 579 200,00 € MT CARGO SPEDITION, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. December 2011
Kúpna zmluva č. p. SE-OVO2-2011/000537-035 k rámcovej dohode s č.p.: SE-124-22/OVO-2008 z 31. júla 2008
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000537-025_2011
4 411 208,37 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
6. Október 2012
Rámcová dohoda č. OVO2-2012/001557-055
SITB_ZM_SE-OVO2-2012-001557-055_2012
Doplnená
3 748 997,13 € Activa Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2014
Zmluva o službách č. OVO2-2013/000755 Elektronického kontraktačného systému
OVO_ZM_OVO2-213-000755_2014
Doplnená
4 217 041,20 € Slovak Telekom, a.s.; ANASOFT APR, spol. s r.o.; Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2012
Kúpna zmluva č. OVO1-2012/000902-6
SE_ZM_OVO1-2012-000902-6_2012
4 211 520,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. November 2011
Kúpna zmluva s č. p.: SE-OV01-2011/001867-071 na dodanie upgrade infraštruktúry výpočtového strediska MV SR v Banskej Bystrici pre Schengenský informačný systém II
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-001867-071_2011
4 115 999,23 € IBM, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
27. Február 2013
Kúpna zmluva č. OVO2-2013/000225-007
SE_ZM_OVO2-2013-000225-007_2013
4 030 560,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
KM-CPR-2023/000622-003
3 993 597,24 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra SR
6. Jún 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-015_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_RZ_OVO2-2017-000387-015_2017
3 565 900,80 € KPMG Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. December 2022
Realizačná zmluva
SE-VO2-2022/004773-001
3 464 984,00 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
8. December 2011
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000019-64_2011
3 192 000,00 € Xepap, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. December 2014
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej službe
NSM_ZM_21-311/2014
3 080 742,00 € Nemocnica svätého Michala,a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky