Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-023_2012
562 589,75 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Apríl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-024_2012
562 589,75 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
17. Október 2012
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb
SITB_ZM_OVO1-2012/000946-012
552 000,00 € EVPÚ a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
20. November 2013
Dodatok č. 1 k Vykonávacej zmluve č.23/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ DO_1_23_2013_2350_2013
548 902,54 € BONUS REAL, s.r.o. SVS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Október 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000558-004_2011
535 270,98 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Vykonávacej zmluve č.28/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ DO_1_28_2013_2350_2013
524 260,22 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
27. November 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_OVO1-2012-000973-19_2012
523 200,00 € C-Consulting LabTechnologies s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Február 2012
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000485-57_2012
514 560,00 € TECHNO GROUP spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Február 2011
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OVO-247-018-2010_2011
Doplnená
511 187,17 € T.P.K. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Január 2012
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OVO1-2012-790-26_2012
503 705,00 € SAVEST, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Marec 2012
Zmluva o prevode správy
SE_ZM_SE-OSNM4-5-003-2012-PS_2012
501 618,40 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. November 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2012-000834-010_2012
499 345,80 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR ARCO
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005582_2024
496 496,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16. Október 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-056_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
67
472 752,00 € ProVera Consult Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-022_2012
472 575,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
11. Apríl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-025_2012
472 575,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
11. Apríl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-001236-026_2012
472 575,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000859
472 352,00 € Opella Healthcare Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
23. Marec 2015
Zmluva o bezplatnom prevode správy majetku štátu
2015/700-HM
469 674,66 € MO SR Sekcia krízového riadenia MV SR
18. December 2013
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č. OVO2-2013/000663–005
SITB_ZM_OVO2-2013-000663-005_2013
466 450,00 € SAP Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky