Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2011
Zmluva o dielo č. SE-OVO1-2011/001165-017
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-001165-017_2011
Doplnená
15 280 669,20 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
7. September 2012
Rámcová dohoda č. OVO1-2012/000973-098
SITB_ZM_OVO1-2012-000973-098_2012
Doplnená
10 320 000,00 € SOITRON, a.s. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
4. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SITB_ZM_Z2111012003601_2013
Doplnená
10 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
4. Júl 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.Z2111012003501
SITB_ZM_Z2111012003501_2013
10 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Október 2013
Zmluva o partnerstve č. SITB-PZM-21110120013_2013 k projektu Elektronická identifikačná karta
SITB-PZM-21110120013_2013
9 201 748,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
14. November 2012
Dodatok č.2 s číslom DZ211101200010102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z2111012000101 zo dňa 29. septembra 2009
SITB_D02_DZ211101200010102_2012
9 151 775,69 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
11. December 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z21110120001 zo dňa 29.09.2009
SITB_D03_DZ211101200010103_2013
9 151 775,69 € Sekcia informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
27. Jún 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok Z2111012000101 zo dňa 29. septembra 2009
SITB_D04_DZ211101200010104_2014.pdf
9 151 775,69 € sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
31. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012005701 do dňa 25.3.2015
SITB_ZM_Z2111012005701_2015
Doplnená
9 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
29. Jún 2011
DODATOK č. l K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001601 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D01_Z2111012001601_2011
8 848 158,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Apríl 2013
Dodatok č.2 s číslom DZ211101200160102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. DZ2111012001601 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D02_DZ2111012001601_2013
Doplnená
8 848 158,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. December 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001601 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D04_DZ211101200160104_2014
8 848 158,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
24. Marec 2011
Zmluva o dielo č.SE-OVO-4-100/2010
SITB_ZM_SE-OVO-4-100-2010_2011
Doplnená
8 774 423,35 € Gratex International, a.s. Ministerstvo vnútra SR
22. December 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012000401 zo dňa 02. októbra 2009
SITB_D03_DZ211101200040103_2014
8 401 600,00 € Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti Úrad vlády Slovenskej republiky
29. Jún 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_20_2015_2350_2015
8 277 600,00 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. November 2011
Zmluva o dielo s č. p. : SE-OV01-2011/000910-014
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-000910-014_2011
Doplnená
8 151 287,92 € NESS Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
1. Jún 2012
Dodatok č.2 s číslom DZ211101200100102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z2111012001001 zo dňa 10. marca 2010
SITB_D02_DZ211101200100102_2012
Doplnená
7 695 247,20 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
4. Január 2017
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb č.OVO1-2016/000734
KVSU_ZM_OVO1-2016-000734_2017
6 960 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Jún 2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
SE-OVO1-2012/001986-040
6 565 683,60 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. MV SR
20. Jún 2016
Čiastová zmluva k RD č.p.: SE-OVO2-2012/000303-065 o zabezpečení poskytovania služieb spojených so zabezpečením stravovania na základe akceptovania stravných poukážok predávajúceho
SE_ZM_SE-OO-2016-000397-001
6 500 000,00 € VAŠA Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra