Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu koordinátora BOZP
110/2023
0,00 € Ing. Miloš Sabol - M&M BTS a OPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
1/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. November 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
108/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
19. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
109/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s. r. o. Košice
13. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
104/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
10. Október 2023
Zmluva o výkone autorského dozoru
107/2023
0,00 € Guth, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
105/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola priemyselných technológií
9. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
102/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
29. September 2023
Zmluva o nájme č. 10/2023/OSM
103/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 101/2023
101/2023
3 302 523,89 € SYTIQ a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. September 2023
Dodatok č. 34 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF-D34-2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta
5. September 2023
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1
D1-918389842
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. September 2023
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1
D1-910747531
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. August 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
100/2023
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Klein Ľubomír BUBO
10. August 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
98/2023
837,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické a záhradnícke služby Michalovce
8. August 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
99/2023
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Košický Klečenov
26. Júl 2023
DIRECT FINANCIAL COOPERATION (DFC)
97/2023
25 760,00 € World Health Organization Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
96/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
23. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
93/2023
139,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Nad Jazerom