Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK- 002/2022/SOIROPPO3-302071BRY6 - DOU 4/2024
MK- 002/2022/SOIROPPO3-302071BRY6 - DOU 4/2024
0,00 € Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Ministerstvo kultúry SR
21. Jún 2024
Dohoda o vyslaní
MK-93/2024/M
0,00 € PhDr. Martin Korčok, PhD. Ministerstvo kultúry SR
21. Jún 2024
Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci zo dňa 26.02.2024
MK-95/2024/M
0,00 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo kultúry SR
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
MK-104/2024/M
146,53 € Stanislav Šefčík Ministerstvo kultúry SR
14. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-107/2024/M
0,00 € XRM3 s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
14. Jún 2024
Partnerská dohoda
MK-79/2024/M
0,00 € Slovenská národná knižnica Martin Ministerstvo kultúry SR
11. Jún 2024
Dohoda o vyslaní
MK-97/2024/M
0,00 € Ing. Ondrej Látka, PhD. Ministerstvo kultúry SR
10. Jún 2024
Partnerská dohoda
MK-82/2024/M
4 450,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Ministerstvo kultúry SR
7. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-10/2024/SOIROPPO3-302031H807
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-10/2024/SOIROPPO3-302031H807
68 002,35 € indievisual media, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
4. Jún 2024
Partnerská dohoda
MK-80/2024/M
4 450,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Ministerstvo kultúry SR
4. Jún 2024
Partnerská dohoda
MK-81/2024/M
4 450,00 € Štátna vedecká knižnica v Košiciach Ministerstvo kultúry SR
4. Jún 2024
Partneská dohoda
MK-83/2024/M
6 990,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ministerstvo kultúry SR
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti SBS
MK-96/2024/M
0,00 € Providentia s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
30. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-06/2024/SOIROPPO3-302031H172
MK-ZP-06/2024/SOIROPPO3-302031H172
17 966,77 € Občianske združenie Šamorínčan Ministerstvo kultúry SR
30. Máj 2024
Dohoda o vyslaní
MK-90/2024/M
0,00 € Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. Ministerstvo kultúry SR
30. Máj 2024
Dohoda o vyslaní
MK-45/2024/M
0,00 € Prof. Zuzana Gindl Tatárová, ArtD. Ministerstvo kultúry SR
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
MK-83/2023/M
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ministerstvo kultúry SR
20. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
MK-24/2024/M
0,00 € Slovenská národná galéria Ministerstvo kultúry SR
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
MK-94/2024/M
205,80 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
MK-92/2024/M
46,91 € Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. Ministerstvo kultúry SR