Centrálny register zmlúv

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
089/05-002/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica Nitra
25. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
080/01-047/2024
0,00 € SHM people management s. r. o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
4. Jún 2024
Dohoda o náborovom príspevku
079/11-002/2024
7 000,00 € MUDr. Magdaléna Vencelová Záchranná zdravotná služba Bratislava
17. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dezinfekčné prípravky
075/01-046/2024
64 974,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
7. Máj 2024
SMLOUVA O VÝKONU ODBORNÉ PRAXE
072/08-009/2024
0,00 € Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje Záchranná zdravotná služba Bratislava
7. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
073/01-045/2024
0,00 € Technické služby mesta Zlaté Moravce Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 18/2024/Ch/ZZS BA/RZP
048/01-021/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024/Ch/ZZS BA/RZP
049/01-022/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 20/2024/Ch/ZZS BA/RZP
050/01-023/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024/Ch/ZZS BA/RZP
051/01-024/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 22/2024/Ch/ZZS BA/RZP
052/01-025/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 23/2024/Ch/ZZS BA/RZP
053/01-026/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 24/2024/Ch/ZZS BA/RZP
054/01-027/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 25/2024/Ch/ZZS BA/RZP
055/01-028/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 26/2024/Ch/ZZS BA/RZP
056/01-029/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 27/2024/Ch/ZZS BA/RZP
057/01-030/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 28/2024/Ch/ZZS BA/RZP
058/01-031/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 14/2024/Ch/ZZS BA/RLP
059/01-032/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 15/2024/Ch/ZZS BA/RLP
060/01-033/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 16/2024/Ch/ZZS BA/RLP
061/01-034/2024
119 880,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava