Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Dohoda o spolupráci
Z-325/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom podnájme č. Z-208/2024
Z-311/2024
0,00 € Štátna filharmónia Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Jún 2024
Zmluva o používaní služby č. SML-2023-0199
Z- 286/2023
0,00 € OR-CZ spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
314/2024
35 946,72 € "BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 06/2024/OSM
Z-99/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ján Kyseľ st. - UPMaRT
14. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 05/2024/OSM
Z-63/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Národná transfúzna služba SR
14. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 14/2024/OSM
Z-208/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rezidencia LP s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-306/2024
0,00 € AbbVie s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Jún 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z-253/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z-303/2024
17 097,60 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z-292/2024
0,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
302/2024
33 730,78 € Dkenergy s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z-261/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb-stravovanie pacientov a sprievodcov
Z-248/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
31. Máj 2024
DODATOK č. 2/2024 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 09.07.2005
Z-431/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice SchwartzMed, s.r.o.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-239/2024
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z- 243/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice CTR WatsoNova s.r.o.
29. Máj 2024
Kúpna zmluva
278/2024
59 712,00 € Medicton SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2024
Rámcová dohoda
279/2024
318 154,50 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 04/2024/OSM
Z-96/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Pierre Baguette s. r. o.