Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe v rámci špecializač_štúdia_interne cislo 2056_24
Z202405004
0,00 € Nemocnica Agel Levice, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
16. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe v rámci špecializač_štúdia_interne cislo 2057_24
Z202405005
0,00 € Nemocnica Agel Levice, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
16. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe v rámci špecializač_štúdia_interne cislo 2058_24
Z202405006
0,00 € Nemocnica Agel Levice, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
16. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe v rámci špecializač_štúdia_interne cislo 2059_24
Z202405007
0,00 € Nemocnica Agel Levice, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
3. Máj 2024
Zmluva o dielo int cislo 2047_24
Z202405001
133 626,01 € BCP HOLDING, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
3. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu interné číslo 2053_24
Z202405002
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce MUDr. András Scserba
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní prakt vyučovania formou odbornej praxe int cislo 2054_24
Z202405003
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby Mail2Fax_interne cislo_2052_24
Z202404012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda č 2006_23 na nákup potravín int cislo 2048_24 ukončenie
Z202404008
0,00 € FoodFactory Slovakia s. r. o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda č 2007_23 na nákup potravín int cislo 2049_24 ukončenie
Z202404009
0,00 € FoodFactory Slovakia s. r. o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda č 2010_23 na nákup potravín int cislo 2050_24 ukončenie
Z202404010
0,00 € FoodFactory Slovakia s. r. o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odp. a drobného stav.odp.v r.2024_interne cislo 2051_24
Z202404011
7 072,00 € Obec Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb interne c.2041_24
Z202404007
0,00 € RV ACQUISITION s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
10. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe_interne cislo 2046_24
Z202404006
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Veronika Pernecká
8. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prev.nákladov chránenej dielne_interne cislo 2043_24
Z202404003
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
8. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prev.nákladov chránenej dielne_interne cislo 2044_24
Z202404004
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
8. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prev.nákladov chránenej dielne_interne cislo 2045_24
Z202404005
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
4. Apríl 2024
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. Z20233578_Z_interne cislo dodatku 417_24
Z202404002
0,00 € Agentúra HARMONY v.o.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu_interne cislo 2042_24
Z202404001
50,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Martin Macík
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podp.obnovy a odolnosti_interne cislo 2040_24
Z202403002
640 563,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Hronovce