Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
82/2024
0,00 € Novo Nordisk Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
10. Apríl 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
72/2024
3 759,60 € Roche Slovensko s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
10. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o dodávke zdravotníckych pomôcok
74/2024
0,00 € VIDRA a spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
4. Apríl 2024
Zmluva
67/2024
55 246,80 € SLOVNAFT,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
21. Marec 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
63/2024
0,00 € PPD Investigator Services LLC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
18. Marec 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie tlačiarenských služieb
59/2024
42 717,39 € Rokus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
14. Marec 2024
Rámcová dohoda o dodávke zdravotníckych pomôcok
56/2024
159 281,40 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 60/2024
53/2024
355 974,93 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 71/2024
54/2024
2 392 044,03 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
8. Marec 2024
Rámcová dohoda
51/2024
42 393,60 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
46/2024
136 662,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
47/2024
1 471 025,89 € Axians Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
49/2024
167 256,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
4. Marec 2024
Dohoda o urovnaní
43/2024
3 813,44 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
4. Marec 2024
Zmluva o dielo
44/2024
151 160,16 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
26. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 5/OMaVS/2024
40/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
21. Február 2024
Zmluva
33/2024
0,00 € Slovakia Online s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
19. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024 FNsP Prešov
30/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
16. Február 2024
Rámcová dohoda
27/2024
95 016,00 € HURKA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní terapeutických aferetických výkonov
25/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov