Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2015
dohoda o zvýšení kvalifikácie
20/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Hajnalka Izsmánová
13. Február 2015
dohoda o zvýšení kvalifikácie
21/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová
13. Február 2015
dohoda o zvýšení kvalifikácie
22/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PharmDr. Zuzana Ághová
17. Február 2015
Dodatok č. 7/2015 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
26/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb - Základná odborová organizácia pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky
19. Február 2015
kúpna zmluva
24/2015
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Február 2015
kúpna zmluva
025/2015
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Február 2015
Dodatok č. 8/2015 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
026/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky výbor Základnej organizácie odborov pri Nemocnici - Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
27. Február 2015
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. zmluvy: 1/5100049189/2015
27/2015
0,00 € ZSE Energia, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Február 2015
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 17336112/P/2015
28/2015
Doplnená
0,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Marec 2015
zmluva o dielo č. 1/2015
29/2015
0,00 € MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Marec 2015
ZMLUVA O PODPORE ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE MEDZI ZAMESTNÁVATEĽOM A ZAMESTNANCOM
30/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erika Világiová
4. Marec 2015
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. zmluvy: 1/5100049189/2015
31/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Cslla Váradi
12. Marec 2015
DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE 5/2015
32/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Veronika Rišková
16. Marec 2015
Nájomná zmluva číslo 1/2015
33/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Peter Kozub
16. Marec 2015
Dodatok č. 9/2015 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
34/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Výbor Základnej odborovej organizácie pri Nemocnici - Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
16. Marec 2015
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. M-057/2014
35/2015
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2015
Dodatok k Zmluve o dielo č. 17072014/2014 zo dňa 2.9.2014
36/2015
0,00 € MEDIXRAY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Marec 2015
Zaradenie motorového vozidla
37/2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Marec 2015
Nájomná zmluva číslo 4/2015
38/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Eleonóra Belányiová
17. Marec 2015
Nájomná zmluva číslo 5/2015
39/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Belányi