Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2015
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.083
1/2015
0,00 € Siemens s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2015
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
2/II/2015
Doplnená
0,00 € Askin Co,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Február 2015
zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom
2/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Anna Labašová
9. Február 2015
kúpna zmluva
3/2015
0,00 € Kornélia Dimičová Pekáreň Nela Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Február 2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 25.11.2008
4/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Katarína Baková
11. Február 2015
Nájomná zmluva č. 2/2015
5/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Shlenchak Olha
12. Február 2015
kúpna zmluva
6/2015
0,00 € Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
7/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viera Stetzová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
8/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Anikó Szöllösyová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
9/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Kneippová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
10/2015
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Mária Poročáková
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
11/2015
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Eleonóra Belányiová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
12/2015
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ľubomír Gajdica
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
13/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Katarína Rásztokay
13. Február 2015
dohoda o zvýšení kvalifikácie
14/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Vaščáková
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
15/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ľubica Kutenicsová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
16/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lívia Kolláriková
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
17/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Kečkéšová
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
18/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Miroslava Bednáriková
13. Február 2015
Dohoda o zvýšení/prehlbovaní kvalifikácie
19/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marcela Bednáriková