Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2014
Doložka k prílohe č.1k návrhu poistnej zmluvy č.9872004255
9872004255
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa ,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. Október 2014
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
nájomnej zo dňa 5.9.2013
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zánky Bc.Jozef Kvasnovský
23. Október 2014
Zmluva o dielo
87/231/2014
0,00 € PLASTED,spol.s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. November 2014
Nájomná zmluva
7/9/2014
0,00 € Fakultná nbemocnica s poliklinikou Spojená škola
13. November 2014
Zmluva o výpožičke
8/I/2014
0,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. November 2014
Nájomná zmluva
18/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Angela Gubová
13. November 2014
Nájomná zmluva
19/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jozef Nagy
13. November 2014
Dodatok č.1
1/I/2011
0,00 € Vysoká škola zdrav.a soc. práce sv. Alžbety ,n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. November 2014
Dodatok č.3 k poistnej zmluve
410002170
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa.a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. November 2014
Licenčná zmluva
M-057/2014
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. December 2014
Poistná zmluva
355 0127791
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. December 2014
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-15/2014-NR
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky SR-Štatistický úrad Slovenskej republiky
12. December 2014
Zmluva o nájme strešnej časti výškovej budovy
11/I/2014
0,00 € Fakultná nomocnica s poliklinikou Nové Zámky Róbert Fugedi PENTACOM-NET
12. December 2014
Nájomná zmluva
20/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Vasyl Aleksii
19. December 2014
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy/návrhu
355 0127791/I/
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Viena Insurance Groupp Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. December 2014
Dohoda o zrážkach
13/I/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Oboňa
19. December 2014
Dohoda o splátkach
13/II/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Oboňa
22. December 2014
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení servisu 01012006
14/I/2014
0,00 € MEDIXRAY,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. December 2014
Dodatok č.6/2014 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
6/2014
0,00 € SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb - Základná odbor. organizácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Január 2015
Dohoda o splátkach
1/II/2015
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Ďurinova