Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2013
Dohoda o výpožičke zdravotníckej pomôcky
8/4/2013
0,00 € Medtronic Slovakia,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Máj 2013
Kúpna zmluva
5/I/2013
0,00 € Messer Tatragas, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Máj 2013
Zmluva o nájme
6/I/2013
0,00 € Messer Tatragas,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Máj 2013
Zmluva o realizácii propagačnej a reklamnej činnosti
18/12/2012
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ISPA,spol.s.r.o.
31. Máj 2013
Zmluva o službách
GESK/167
0,00 € General Electric International/Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Máj 2013
Nájomná zmluva
14/2013
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Gábrišová Katarína
18. Jún 2013
Zmluva o odbere odpadu
02/05/2012
0,00 € ŠPILA,corp.Export-Import s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Jún 2013
Zmluva o zabezp. skúš.dlhodob.stab. a monit.zdr.ioniz žiarenia
2013-018
0,00 € Ustav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Júl 2013
Dodatok č.1 k zmluve č.9138
Dodatok č.1 k zmluve č.9138
0,00 € Dräger Slovensko,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. August 2013
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č.53346
0,00 € Miele s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/7/2013
0,00 € Fakultná namocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Korčeková - ASO VENDING
11. November 2013
Dodatok č.1/I/ k zmluve o nájme nebytových priest. č.1/7/2013
Dodatok č.1/I/
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Korčeková- ASO VENDIG
15. November 2013
Kúpna zmluva
8/I/2013
0,00 € GTN spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. November 2013
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
PLI13092044101
0,00 € Slovanet a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. November 2013
Kúpna zmluva
9/I/2013
0,00 € Videris Slovensko s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. November 2013
Kúpna zmluva
10/I/2013
0,00 € MED-ART, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. November 2013
Kúpna zmluva
11/I/2013
0,00 € MED-ART, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. November 2013
Kúpna zmluvA
11a/I/2013/
0,00 € MED-ART,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
12/I/2013
0,00 € MED-ART, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
13/I/2013
0,00 € MED-ART , spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky