Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2012
Nájomná zmluva
6/2012
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr.Saeed Rahjou
15. Máj 2012
Nájomná zmluva
7/2012
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Kováčová Monika
24. Máj 2012
Kúpna zmluva
1/I/2012
0,00 € Kornélia Dimičová- Pekáreň NELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Júl 2012
Kúpna zmluva
003/2012
0,00 € TATRA-ALPINE a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. November 2012
Dodatok k dohode o umiestnení informačnej tabule
3/6/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Silvia Kálaziová ART
21. November 2012
Dodatok k zmluve o umiestnení reklamného panelu
2/10/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ISPA,spol.s.r.o.
3. Január 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu
17336112/P/2013
0,00 € RWE Gas Slovensko,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Január 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
421130008
0,00 € ENERGIA Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Január 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
421130008/I
0,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Február 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2012
Dodatok č.1/A
0,00 € Fakultná newmocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Katarína Slezáková
28. Február 2013
Kúpna zmluva
1/I/2013
0,00 € Mgr. Vladimír Szucs InfoSystém Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Marec 2013
Kúpna zmluva
2/I/2013
0,00 € Danubius spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Marec 2013
Zmluva o dielo
3/I/2013
0,00 € KOVOR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Apríl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
421130011
0,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2013
Zmluva o zabezpečení servisu
12042012FNNZ
0,00 € MADIXRAY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2013
Zmluva o dielo
9138
Doplnená
0,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2013
Zmluva o dielo
9138/I/
0,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2013
Kúpna zmluva
SK3-13-0056.AB
0,00 € PYROBATYS Bratislava, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Apríl 2013
Dodatok č.5 k zmluve o dielo č.15/2000/BA
č.5 k č.15/2000/BA
0,00 € MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
4/I/2013
0,00 € Covidien ECE ,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky