Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2011
Darovacia zmluva
5/2/2011
0,00 € Ing. Peter Špaňo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2011
Nájomná zmluva Abrmanová M
Nájomná zmluva Abrmanová M
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Abrmanová Mária Bc.
7. Apríl 2011
Dodatok 7 k superviznej zmluve ST200316
Dodatok 7 k superviznej zmluve ST200316
0,00 € STAPRO Slovensko s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
0,00 € Mesto Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Apríl 2011
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Fakultná nemocnica s polikilinikou MUDr. Komáromy Gabriel
20. Apríl 2011
Nájomná zmluva
4/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Bc.Kántorová Iveta
20. Apríl 2011
Nájomná zmluv
5/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Szánto Marián
20. Apríl 2011
Nájomná zmluva
6/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ruckschlossová Emília
28. Apríl 2011
Nájomná zmluva
3/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Korotchenko Roman
28. Apríl 2011
Nájomná zmluva
7/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladunga Norbert
28. Apríl 2011
Nájomná zmluva
8/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámmky Kolláriková Lívia
4. Máj 2011
Dodatok k zmluve o dielo
7/2011
0,00 € Bala,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Máj 2011
Nájomná zmluva
9/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou MUDr.Amr Mamoun
4. Máj 2011
Nájomná zmluva č.10/2011
10/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Bc.Černáková Veronika
10. Máj 2011
Zmluva o výpožičke
06-2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Stredná zdravotnícka škola
15. Júl 2011
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva o združenej dodávke plynu
0,00 € RWE Gas Slovensko Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Júl 2011
Zmluva o druženej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východosl. energetika a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Júl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva o budúcej zmluve
0,00 € Východosl. energetika a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Júl 2011
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a.s.
24. Október 2011
Nájomná zmluva
č.14/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou MUDr. Sirková Michaela