Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2012
Zmluva o nájme č. 26/2011/FN
14/2012/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS-diagnostické centrum, a.s.
27. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
622/2022
0,00 € ,,NITRAVAˮ, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Fakultná nemocnica Nitra
18. December 2018
Zmluva o dielo č. 35/2018/FN
202/2018/Z
0,00 € 9nine, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
27. Marec 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 26/2020/FN
58/2020/Z
0,00 € 9nine, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
14. Máj 2021
Zmluva na opakované poskytnutie služby č. 57/2021/FN
186/2021/Z
0,00 € 9nine, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
24. Marec 2022
Zmluva na opakované poskytnutie služby
498/2022
0,00 € 9nine, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
25. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve na opakované poskytnutie služby č. 57/2021/FN
465/2022
1 400,00 € 9nine,s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
6. November 2012
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 177200052
55/2012/D
0,00 € A X A d.d.s., a.s. Fakultná nemocnica Nitra
3. Február 2017
Zmluva o výpožičke
23/2017/Z
0,00 € A.M.I. Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
27. Jún 2018
Zmluva o dielo
101/2018/Z
0,00 € A.M.I. Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
23. Apríl 2020
Zmluiva na opakované dodanie tovaru č. 32/2020/FN
80/2020/Z
0,00 € ABAmet s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
3. December 2019
Rámcová kúpna zmluva
195/2019/Z
Doplnená
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
30. December 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve
163/2021/Fn
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
16. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Rámcovej kúpnej zmluve
578/2022
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
29. November 2022
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve
808/2022
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
13. Február 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
194/2022
1 600,00 € Abrmanová Barbora Fakultná nemocnica Nitra
27. Január 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
441/2022
2 000,00 € Ácsová Renáta Fakultná nemocnica Nitra
25. November 2021
dohoda o zvýšení kvalifickácie
138/2021/Fn
0,00 € Ada Horníková Fakultná nemocnica Nitra
10. Február 2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 13/2021/FN-T
60/2021/Z
0,00 € Adam Galánek Fakultná nemocnica Nitra
26. Január 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
286/2022
2 000,00 € Adamec Adam Fakultná nemocnica Nitra