Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o akceptácií platobných kariet č. M 5428-01/2023
240/2023/Z
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
15. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
241/2023/Z
303 665,37 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Nitra
10. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
239/2023/Fn
0,00 € Kristína Jasanová Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023 číslo 316/2023
231/2023/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
9. August 2023
Rámcová dohoda ,, Projektový manažment ´´
232/2023/V
0,00 € STUDNICA, n.o. Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Rámcová dohoda ,, Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania´´
233/2023/V
0,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Rámcová dohoda ,, Externý projektový manažment pre projekt ,,URGENT ´´´´
234/2023/V
0,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 62NFAS000823
235/2023/D
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
236/2023/Fn
0,00 € Dana Földešiová Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
237/2023/Fn
0,00 € Libuša Kuťková Fakultná nemocnica Nitra
9. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
238/2023/Fn
0,00 € Miroslava Koncová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
218/2023/Fn
0,00 € Mgr. Anežka Migrová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
219/2023/Fn
0,00 € Mária Lukačovičová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
220/2023/Fn
0,00 € Eva Géciová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
221/2023/Fn
0,00 € BSc. Jana Mikulová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
222/2023/Fn
0,00 € Andrea Planková Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
223/2023/Fn
0,00 € Michaela Vindišová Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
224/2023/Fn
0,00 € Marek Vince Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
225/2023/Fn
0,00 € Katarína Lehoťáková Fakultná nemocnica Nitra
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti
226/2023/Z
101 649,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Nitra