Centrálny register zmlúv

Národný ústav detských chorôb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2021
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní APS pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
13/2021
Doplnená
0,00 € MEDAEV s.r.o. Národný ústav detských chorôb
21. Máj 2020
Zmluva o spolupráci pri poskytov.ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
241/2020
Doplnená
0,00 € "MÚDRA SOVA s.r.o." Národný ústav detských chorôb
1. Jún 2020
Zmluva o klinickom skúšaní
278/2020
0,00 € 1. ADIR 2. Institut de Recherches Internationales Servier Národný ústav detských chorôb
31. Január 2019
Darovacia zmluva
47/2019
1 000,00 € 24 PRODUCTION s.r.o. Národný ústav detských chorôb
4. November 2020
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
504/2020
9 993,60 € 3J s.r.o. Národný ústav detských chorôb
28. November 2017
Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní
541/2017
Doplnená
0,00 € 4D studio, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
2. November 2011
Dohoda č. 32/32/4
249/2011
324 063,17 € 7R PANMED, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
13. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní APS
447/2022
0,00 € A-MED Slovakia, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
7. Marec 2016
Zmluva o krátkodobom nájme
60/2016
192,00 € A-medi management, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
31. Máj 2011
Dodatok č.5 k Zmluve č.0040
12/11
261 748,80 € A-Team security, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
16. November 2022
Kúpna zmluva
488/2022
2 551,20 € A.B.I.E.S. s.r.o. Národný ústav detských chorôb
25. Jún 2021
Kúpna zmluva
228/2021
41 610,00 € A.M.I. SLOVAKIA, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
16. Jún 2014
Zmluva o klinickej štúdii
233/2014
Doplnená
0,00 € AbbVie s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
14. Október 2021
Rámcová kúpna zmluva
361/2021
9 715,65 € Activa Slovakia s.r.o. Národný ústav detských chorôb
18. Júl 2014
Kúpna zmluva č. 2140527
263/2014
120 890,00 € AD REM, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
22. Február 2011
Kúpna zmluva č. 663/01/2011
17/2011
20 160,00 € ADAMED-Ing.Daniel Priadka, E.F.Scherera 38, 921 01 Piešťany Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
3. December 2012
Kúpna zmluva č. 696/01/2012
312/2012
14 708,40 € ADAMED, s.r.o Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
8. September 2022
Kúpna zmluva
410/2022
22 680,00 € ADAMED, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
15. December 2020
Kúpna zmluva
544/2020
16 798,80 € Admasys SK, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
29. November 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
559/2019
2 000,00 € Adriana Ondrušová Národný ústav detských chorôb