Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra*

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1205-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Samuel Stas
12. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1477-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VK control s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1491-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra OSMONT elektromontáže, s. r. o.
12. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1499-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ONSA Plus s.r.o.
11. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2022-79/CUM6/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUM6/ZZ/1
0,00 € PRETOLOG s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1395-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Neu-tech s. r. o.
11. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1453-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra LIPROX s. r. o.
11. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CSB2/ZZ/1
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CSB2/ZZ/1
0,00 € BERTA INDUSTRIE s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1489-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra RMKmont s.r.o.
10. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2022-79/CST7/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2022-79/CST7/ZZ/1
0,00 € SANAS, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2023-82/DPV9/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2023-82/DPV9/ZZ/1
0,00 € VIVACO-SK, s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPG8/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPG8/ZZ/1
0,00 € SKC foundry s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2022-74/CGP7/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2022-74/CGP7/ZZ/1
0,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1412-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SLNEČNÁ ENERGIA s.r.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1423-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Optyway s.r.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1459-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra DelCom Slovakia a. s.
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1466-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BMT group s. r. o.
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1475-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SVIJO s.r.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1493-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obnova-Domu s.r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2023-82/DNB1/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2023-82/DNB1/ZZ/1
0,00 € VUJE, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky