Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra*

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFT3
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFT3
827 747,79 € Obec Rudina Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFR6
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFR6
981 883,47 € Obec Veľký Kýr Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FHC7
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FHC7
230 696,20 € Obec Láb Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1663-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Apimstav, s. r. o.
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FGC8
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FGC8
350 138,74 € Obec Streda nad Bodrogom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF7
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF7
658 573,62 € Mesto Spišská Stará Ves Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1630-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Klimaland s.r.o.
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1664-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Slavomír Brezina
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1666-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GreenHeat s. r. o.
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1406-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Baherník-M.B.E. s. r. o.
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1574-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MEDIAL Net s.r.o.
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1644-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Goled, s. r. o.
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1654-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Evanson s.r.o.
11. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF6
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF6
761 303,71 € Mesto Spišská Stará Ves Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1403-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MIDEA, s.r.o.
2. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1637-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SmartSolars, s. r. o.
2. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1651-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Peter Reňo
2. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1667-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MB Tech, s. r. o.
2. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2022-79/CTK5/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2022-79/CTK5/ZZ/1
0,00 € Vígh - Kovorýroba, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra*
1. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1587-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra LUPNEO s. r. o.