Centrálny register zmlúv

Slovak Business Agency

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dohoda o pristúpení k záväzku
90/2024/ORMP
3 416,89 € Rio reštaurácia s. r. o. Slovak Business Agency
14. Máj 2024
Dohoda o pristúpení k záväzku
91/2024/ORMP
9 188,98 € Rio reštaurácia s. r. o. Slovak Business Agency
9. Máj 2024
Zmluva o úvere číslo 01/2024/0004
85/2024/ORMP
15 000,00 € MAX Queen s. r. o. Slovak Business Agency
9. Máj 2024
Dohoda o ručení číslo 01/2024/0004
86/2024/ORMP
0,00 € Ing. Lýdia Machová, Ing. Ľubomír Mach Slovak Business Agency
9. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti číslo 01/2024/0004
87/2024/ORMP
0,00 € Ing. Lýdia Machová Slovak Business Agency
6. Máj 2024
Zmluva o úvere číslo 01/2024/0007
80/2024/ORMP
20 000,00 € LADYSPED s.r.o. Slovak Business Agency
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti číslo 01/2024/0007
81/2024/ORMP
0,00 € Zuzana Bakošová, Pavol Balko Slovak Business Agency
6. Máj 2024
Dohoda o ručení číslo 01/2024/0007
82/2024/ORMP
0,00 € Zuzana Bakošová, Pavol Balko Slovak Business Agency
29. Apríl 2024
Zmluva o úvere číslo 10/2024/0001
72/2024/ORMP
4 500,00 € B&H Corporation s. r. o. Slovak Business Agency
29. Apríl 2024
Dohoda o ručení číslo 10/2024/0001
73/2024/ORMP
0,00 € Bc. Michal Babenský Slovak Business Agency
25. Apríl 2024
Zmluva o úvere číslo 11/2023/0002
83/2024/ORMP
15 000,00 € Ján Kráľ Slovak Business Agency
25. Apríl 2024
Dohoda o ručení číslo 11/2023/0002
84/2024/ORMP
0,00 € Zlatica Kráľová Slovak Business Agency
18. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
77/2024/KGR
0,00 € Fond inovácií a technológií, a. s. Slovak Business Agency
16. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
76/2024/KGR
0,00 € Národný holdingový fond s. r. o. Slovak Business Agency
15. Apríl 2024
Zmluva o úvere číslo 10/2023/0015
17/2024/ORMP
20 000,00 € Grindstone s.r.o. Slovak Business Agency
15. Apríl 2024
Dohoda o ručení číslo 10/2023/0015
18/2024/ORMP
0,00 € Bc. MUDr. Peter Nagy Slovak Business Agency
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť číslo 10/2023/0015
19/2024/ORMP
0,00 € Peter Nagy Slovak Business Agency
25. Marec 2024
DODATOK č. 11 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 274/2017-2060-2242
66/2024/KGR
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovak Business Agency
22. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
67/2024/AP
500,00 € Nikola Mozolová Slovak Business Agency
22. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
68/20024/AP
500,00 € Andrea Chalmovská Slovak Business Agency