Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača
26 - 2024
2 000,00 € Mestská časť Bratislava-Rača Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
28. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 25 - 2024 DVO
25 - 2024
300,00 € Mgr. Ivana Zuzelková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 3 - 2024 DVO
3-2024
300,00 € doc. Mgr. Mária Bačíková PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 4 - 2024 DVO
4 - 2024
200,00 € doc. PaedDr. Marie Blahutková PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 5 - 2024 DVO
5 - 2024
100,00 € doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 6 - 2024 DVO
6 - 2024
100,00 € MA Adriana Drugová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 7 - 2024 DVO
7 - 2024
170,00 € Mgr. Denisa Fedáková PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 8 - 2024 DVO
8 - 2024
150,00 € Mgr. Andrej Jeleník Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 9 - 2024 DVO
9 - 2024
200,00 € Mgr. Gabriel Kňažek Ph.D. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 10 - 2024 DVO
10 - 2024
100,00 € Mgr. Ján Kožlej Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 11 - 2024 DVO
11 - 2024
150,00 € prof. PaedDr. Vladimír Labáth PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 12 - 2024 DVO
12-2024
150,00 € Mgr. et Mgr. Viera Lutherová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 13 - 2024 DVO
13 - 2024
150,00 € Mgr. Lucia Macaláková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 14 - 2024 DVO
14-2024
100,00 € PhDr. Tatiana Pavlovičová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 15 - 2024 DVO
15 - 2024
200,00 € Mgr. Jaroslav Šejvl, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 16 - 2024 DVO
16 - 2024
150,00 € doc. PhDr. Albín Škoviera PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 17 - 2024 DVO
17 - 2024
150,00 € MUDr. Marcela Šoltýsová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 18 - 2024 DVO
18 - 2024
150,00 € Ing. Peter Sýkora Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 19 - 2024 DVO
19 - 2024
100,00 € doc. MUDr. Jana Trebatická PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20 - 2024 DVO
20 - 2024
200,00 € Mgr. Martin Valach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie