Centrálny register zmlúv

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o spolupráci
377/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
29. November 2023
Dohoda o spolupráci
378/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Tekovská knižnica v Leviciach
29. November 2023
Dohoda o spolupráci
379/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Zemplínska knižnica v Trebišove
29. November 2023
Dohoda o spolupráci
380/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Staromestská knižnica
1. December 2023
Dohoda o spolupráci
389/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Kysucká knižnica v Čadci
1. December 2023
Dohoda o spolupráci
392/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Knižnica Jána Henkela v Levoči
1. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
393/CVTISR/2023
27 360,00 € Ultra Print, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
385/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikania a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
386/CVTISR/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
387/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
388/CVTISR/2023
239,00 € Vlasta Sásová Centrum vedecko-technických informácií SR
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby
383/CVTISR/2023
383,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
381/CVTISR/2023
0,00 € Spojená škola Centrum vedecko-technických informácií SR
28. November 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
382/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
364/CVTISR/2023
0,00 € Ingrid Emmerová Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
365/CVTISR/2023
0,00 € Tímea Šeben Zaťková Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
366/CVTISR/2023
0,00 € Patrícia Horská Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
367/CVTISR/2023
0,00 € Denisa Selická Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
368/CVTISR/2023
0,00 € Mária Janková Centrum vedecko-technických informácií SR
27. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
369/CVTISR/2023
0,00 € Marianna Pétiová Centrum vedecko-technických informácií SR