Centrálny register zmlúv

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
152/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
22. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
150/CVTISR/2024
0,00 € Martina Laubertová Centrum vedecko-technických informácií SR
22. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
151/CVTISR/2024
0,00 € Dominika Zsapková Haringová Centrum vedecko-technických informácií SR
21. Máj 2024
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
149/CVTISR/2024
0,00 € Odborné učilište Centrum vedecko-technických informácií SR
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
148/CVTISR/2024
8 742 199,16 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Centrum vedecko-technických informácií SR
17. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
142/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Mestská knižnica Žilina
17. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
143/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
144/CVTISR/2024
0,00 € Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Centrum vedecko-technických informácií SR
17. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
145/CVTISR/2024
300,00 € Andrea Bučková Centrum vedecko-technických informácií SR
17. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
146/CVTISR/2024
300,00 € Mária Kmeťková Centrum vedecko-technických informácií SR
17. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
147/CVTISR/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum vedecko-technických informácií SR
16. Máj 2024
Sublicenčná zmluva
140/CVTISR/2024
0,00 € Klub Jozefa Murgaša a J.G. Tajovského Centrum vedecko-technických informácií SR
16. Máj 2024
Zmluva o moderovaní podujatia a licenčná zmluva
141/CVTISR/2024
250,00 € Gregor Mareš Centrum vedecko-technických informácií SR
15. Máj 2024
Kontrakt č. 1/2024
139/CVTISR/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR
13. Máj 2024
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
136/CVTISR/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Centrum vedecko-technických informácií SR
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
137/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
138/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola technická Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
133/CVTISR/2024
0,00 € Ján Hološ Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
134/CVTISR/2024
0,00 € Kristián Košťál Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
135/CVTISR/2024
1 000,00 € Alžbeta Vavreková Centrum vedecko-technických informácií SR