Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_131 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_131
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná stredná odborná škola podnikania
25. September 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_068
180,00 € prof. PhDr. Marián Zouhar, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
25. September 2023
Zmluva o užívaní softvérov CDESK a CM
2023_NIVaM_OVR_056
0,00 € Inova Logic, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
25. September 2023
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
2023_NIVaM_OVR_052
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromné gymnázium Felix
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku štátu č. IU/2022/10001
IU/2022/10001/D2
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná základná škola Felix
23. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0194
0,00 € Ing. Alena Olexová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0195
0,00 € Jozef Fecske Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0197
0,00 € Ing. Martina Gánovská Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0198
0,00 € Peter Mitana Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0199
0,00 € Rastislav Jurčák Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. IU/2019/50001
IU/2019/50001_D1
0,00 € PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. IU/2019/50001
IU/2019/50001_D2
0,00 € PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve IU/2021/70019
IU/2021/70019-D1
0,00 € MVO PROXIMA Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_376 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_376
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Lenartovce
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_294 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_294
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná materská škola Kidsfun
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_201 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_201
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_346 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_346
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola Reform. kresť. cirkvi s VJM - Református Óvoda, Vlčany 960 - Farkasd
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_076 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_076
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná spojená škola
21. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_071 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_071
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná materská škola EBG
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_293 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_293
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Slavkovce