Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva č. 2024_KGR_POP3ZŠ_PKBB_262 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2024_KGR_POP3ZŠ_PKBB_262
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Soblahov
19. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_014
1 600,00 € Autor Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_011
1 360,00 € prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_021
1 300,00 € PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_044
360,00 € doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_055
800,00 € Mgr. Monika Hamarová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_052
180,00 € PaedDr. Patrik Baka, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
NIVaM-TVŠ_05/24
0,00 € Základná škola Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
0,00 € Súkromná základná škola Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
NIVaM-TVŠ_07/24
0,00 € Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
NIVaM-TVŠ_09/24
0,00 € Základná škola s materskou školou Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_008
1 600,00 € PaedDr. Károly Csicsay Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_009
1 300,00 € Mgr. Mónika Kulcsárová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC51-VTJ-00235886
38 306,00 € Pospolitosť pre harmonický život Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000205017
10 284,00 € MsPM Levice Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000209995
10 284,00 € 2nd Judgement Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000231331
10 284,00 € Hraví informatici Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA152-YOU-000216164
30 297,00 € IKReON Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000198621
6 050,00 € Hory Doly o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA152-YOU-000234901
31 815,00 € Bee in Flow Národný inštitút vzdelávania a mládeže