Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č.: 2024_NIVAM_OVR_UB_008 uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
2024_NIVAM_OVR_UB_008
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ing. Ivana Havlíková
29. Február 2024
Dohoda o grante
2023-2-SK02-KA153-YOU-000168727
29 502,00 € MEGÚJULÁS - SZLOVÁKIAI MAGYAR IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG (SZMISZ) Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2023_NIVAM_NAE_23
10 000,00 € Nadácia Krajina Harmónie Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_24
10 000,00 € Zsuzsanna Nagy Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_25
10 000,00 € Juraj Víg Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_26
10 000,00 € Jana Kolář Štrichelová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_27
10 000,00 € Ing. Silvia Štefániková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_28
10 000,00 € Ing. Peter Huray ml. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_29
10 000,00 € Miloš Ondrášik, Mgr. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_30
10 000,00 € Monika Novosádová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_31
10 000,00 € Centrum kompetencí, z.s. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_32
10 000,00 € Lenka Carleton Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_33
10 000,00 € Mariya Georgieva Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_34
10 000,00 € Mgr. Martin Gbúr Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_35
10 000,00 € Alexandra Filčáková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_36
10 000,00 € Mgr. et Mgr. Petra Papierniková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_37
10 000,00 € Mgr. Lucia Macaláková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí školiteľských a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou
2024_NIVaM_NAE_38
10 000,00 € COEDU Consulting & Education, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. Február 2024
Dohoda o urovnaní
2024_NIVaM_OVR_022
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slovenské divadlo tanca, s. r. o.
28. Február 2024
Dohoda o grante
2023-3-SK02-ESC30-SOL-000182918
8 028,00 € Modruša Národný inštitút vzdelávania a mládeže