Centrálny register zmlúv

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20231017068D01
0,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
Zmluva poskytnutí o NFP č. Z401401FGK7
Z401401FGK7
0,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00107- Z01
0,00 € SANATIO MANUS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
Dohody o ukončení spolupráce
N20231013019
0,00 € Mesto Dobšiná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
PK/Z/2024/005
0,00 € Národní ústav pro autismus Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy
18255/2024-M_ODP, 36510/2024
0,00 € Bratislavská realitná a investičná spoločnosť, s.r.o. SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOST
13I01-22-V02-00081-Z01
0,00 € Priateľstvo n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00121- Z01
0,00 € Lienka DD, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Apríl 2024
Zmluve o spolupráci
N20231017013D01
0,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSPaKC aktivita KC.
N20231017013D01
0,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Apríl 2024
Zmluva poskytnutí o NFP č. Z401400FHL1
Z401400FHL1
0,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
PK/Z/2024/004
0,00 € Slovenská únia podporovaného zamestnávania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13R02-22-P01-00001-Z01
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Apríl 2024
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií
19388/2024-M_OKSV, 46067/2024
0,00 € Slovakia Online, s.r.o., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401401FHB5
Z401401FHB5
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
PK/Z/2024/003
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401400FGL4
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401400FGL4
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
PK/Z/2024/001
0,00 € Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
PK/Z/2024/002
0,00 € Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 13I01-22-V02-00109 - Z01
13I01-22-V02-00109 - Z01
0,00 € ProFamily Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR