Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
SERVISNÁ ZMLUVA
51/2024-2060-1020
1 622 400,00 € AITEN, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
77/2024-2060-1020
164 191,68 € Secure one s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X518-ZZ-1
134 569,15 € VATILA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-BAA7-ZZ-1
105 157,07 € DG.engineering a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X330-ZZ-1
648 961,60 € HYKEMONT spol. s r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
74/2023-2060-4250-5
0,00 € 365.bank, a.s. a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
12. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATI5-ZZ-1
97 289,21 € FREDEX s.r.o Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
61/2021-2060-4230-AQV8/1
74 205,00 € KR Technology s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWH6-ZZ1
117 895,00 € KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
147/2021-2060-4233-ATC1/1
50 617,13 € Hotel P7, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W149-ZZ-1
Doplnená
359 044,33 € Trend Technologies Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXL2-ZZ-1
208 375,00 € ENCO Dubnica, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
52/2024-2060-4233-00014
1 412 474,40 € BPS Horovce 4, s.r.o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AFH3-ZZ-1
550 350,00 € STATON, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W262-ZZ-1
1 269 666,17 € Hossa family, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AZQ8-ZZ-1
981 000,00 € ALUPRINT, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AZG8-ZZ-1
591 323,22 € GXProfiles SK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AZC8-ZZ-1
1 006 000,00 € PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWU4-ZZ1
145 282,57 € DUKE, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXR3-ZZ-1
146 878,20 € BIMETAL CNC s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky