Centrálny register zmlúv

Ministerstvo obrany SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-6/2019-rpv
17,24 € Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
2. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-58/2019-OPLaVD
28,80 € Jozef Antolik Ministerstvo obrany
13. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-52/2019-OPLaVD
13,00 € Ing. Matúš OLAH Ministerstvo obrany
11. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-4/2019-rpv
39,88 € Bc. Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-102-23/2019-OPLaVD
18,68 € Ing. Martin ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-287-2/2019-rpv
55,56 € Martin KĽUČÁR Ministerstvo obrany
2. Január 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.bVzS-EL2/16-70-2-30/2023
2,00 € Vladimír HOMOLA Ministerstvo obrany SR
28. Jún 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
2.bVzS-67-11/2024
0,00 € 2.bVzS Zvolen Ministerstvo obrany SR
14. Jún 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti
SEMaI-360/2024
6 043,20 € A.T. Servis, a.s. Ministerstvo obrany SR
14. Jún 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti
SEMaI-361/2024
3 695,70 € KLIKA – BP, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
10. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-64/2024
19,20 € Andrej Podpera Ministerstvo obrany SR
17. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
14.tpr-22-90/2024
307,80 € Tomáš Korobanič Ministerstvo obrany SR
12. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ŠbO-132/2024
321,92 € Anna GOMBÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
10. Júl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA
OdPMVS-5-15/2024
327,98 € Ing. Miroslav ORAVEC Ministerstvo obrany SR
17. Júl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-246/2024
2,20 € Mgr. Janka ŽIFČÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR
17. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-64-95/2024-S4
22,44 € Žaneta HUSÁROVÁ Ministerstvo obrany SR
3. Júl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-239/2024
6,95 € Dušan BARTOŠ Ministerstvo obrany SR
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ŠbSP-23-7/2024
8,75 € Ing. Martin Petro Ministerstvo obrany SR
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
VPTN-13-19/2024-SkP
20,04 € Miroslav LITVIK Ministerstvo obrany SR
10. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ČSPSR-69-38/2024
29,60 € Lukáš Rofár Ministerstvo obrany SR