Centrálny register zmlúv

Ministerstvo obrany SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-6/2019-rpv
17,24 € Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
2. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-58/2019-OPLaVD
28,80 € Jozef Antolik Ministerstvo obrany
13. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-52/2019-OPLaVD
13,00 € Ing. Matúš OLAH Ministerstvo obrany
11. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-4/2019-rpv
39,88 € Bc. Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-102-23/2019-OPLaVD
18,68 € Ing. Martin ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-287-2/2019-rpv
55,56 € Martin KĽUČÁR Ministerstvo obrany
6. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-12-5/2023
7,30 € MVDr. Marta VILČKOVÁ Ministerstvo obrany SR
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. CV-1-37/2023-5100009378-ZoPS - Odborná prehliadka a skúška zariadení SYSTÉM DIGITÁLNY KOMUNIKAČNÝ - 2018
5100009378
249 514,54 € DELTECH, a.s. Centrum výcviku Lešť
6. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
SCKM-69-7/2023
474,66 € Jaroslav MELEGA Ministerstvo obrany SR
29. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
SOV-35-54/2023
512,21 € Ing. Milan MLYNARČÍK Ministerstvo obrany SR
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
ŠbSP-7-9/2023
450,25 € Mgr. Erik Póda Ministerstvo obrany SR
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
21.shdo-67-79/2023
20,04 € Jakub STÁTNIK Ministerstvo obrany SR
6. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV-35-59/2023
10,25 € Ing. Jozef KREHLÍK Ministerstvo obrany SR
26. Máj 2023
Zmluva č. 2023/812 - združená dodávka plynu
6100002963
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
26. Máj 2023
Zmluva č. 2023/811 - združená dodávka elektriny
6100002962
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
17. Apríl 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-150/2023
350,56 € Ing. Matúš KORECKÝ Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-110-2/2023
16,12 € Eduard ČIEŠKO Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-35-103/2023
16,12 € MUDr. Antónia HUDÁK LONGAUEROVÁ Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-250/2023
13,72 € MUDr. Pavol BOBROVSKÝ Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-248/2023
12,48 € Bc. Miriam ZICHOVÁ Ministerstvo obrany SR