Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/24
6 398,58 € KLIKREAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/16/054/76
33 125,12 € „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/16/054/75
0,00 € POHAN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/16/054/73
64 392,64 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/16/060/8-1
0,00 € Ing. Tatiana Bednárová EKONSERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
11. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/16/054/1-1
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
10. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/23
6 369,12 € Triplex RC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu "Podpora rozvoja zručností zamestnancov"
24/16/054/62
2 490,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/18
7 911,18 € Správca zálohového systému n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu ,, Podpora rozvoja zručností zamestnancov"podľa § 54 odsek 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
24/16/054/64
36 150,00 € Motor-Car Nitra, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27. Jún 2024
Dohoda o zabezp.podm.vykonávania práce na skúšku a o poskyt.finanč.prísp.v rámci NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť" Aktivita 1,podaktivita 4 "Poskytovanie finanč.prísp. zamest. a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)
24/16/054/68
847,62 € Obec Mankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27. Jún 2024
Dohoda o zabezp.podm.vykonávania práce na skúšku a o poskyt.finanč.prísp.v rámci NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť" Aktivita 1,podaktivita 4 "Poskytovanie finanč.prísp. zamest. a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)
24/16/054/69
847,62 € Obec Velčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/16
7 911,18 € Color Centrum SH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/17
15 822,36 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/20
7 911,18 € TRANSFER International Staff k.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/21
5 505,90 € Obec Jedľové Kostoľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/15
7 911,18 € Obec Pohranice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/16/054/54
113,04 € Obec Čechynce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/16/054/65
43 400,00 € Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
062/2024
675,00 € Beáta Čepcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra