Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: SPODaSK/1/2024
 • Rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Objednávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
  Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO: 30794536
 • Dodávateľ: K Ľ Ú Č , nezisková organizácia
  Rezedová č. 16, 821 01 Bratislava
 • IČO: 36077658
 • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen
 • ID zmluvy: 9223690

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 11 600,00 €
Celková čiastka: 11 600,00 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda