Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2016
Kúpna zmluva
Z201636255_Z
Zrušená
7 690,00 € AUDY s.r.o. HARMONIA zariadenie sociálnych služieb
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535026_Z
Zrušená
10 980,00 € AUDY s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
18. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534970_Z
Zrušená
13 999,00 € AUDY s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123068
Zrušená
35,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
2. September 2020
Poistná zmluva
2910123069
Zrušená
40,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
20. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030193_Z
Zrušená
6 198,00 € DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20214899_Z
Zrušená
16 834,84 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. November 2020
Kúpna zmluva
Z202031028_Z
Zrušená
11 499,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
11. November 2020
Kúpna zmluva
Z202028942_Z
Zrušená
12 189,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
5. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202024114_Z
Zrušená
67 800,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027502_Z
Zrušená
23 000,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
17. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20175677_Z
Zrušená
11 499,00 € INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20208301_Z
Zrušená
1 093,60 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211178_Z
Zrušená
27 997,20 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2021
Rámcová dohoda
Z202113189_Z
Zrušená
9 021,60 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
12. December 2016
Kúpna zmluva
Z201645626_Z
Zrušená
54 839,99 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201531873_Z
Zrušená
27 541,44 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512673_Z
Zrušená
28 538,66 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z202110097_Z
Zrušená
72 000,00 € EGAMED, spol. s r.o. Záchranná služba Košice
15. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221045_Z
Zrušená
25 200,00 € EGAMED, spol. s r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.