Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201610390_Z
Zrušená
300,00 € Peter Šesták - KANPEX Mestská časť Bratislava - Ružinov
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763314_Z
Zrušená
84 725,00 € Marián Šupa Obec Jalovec
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763317_Z
Zrušená
86 695,00 € Marián Šupa Obec Nýrovce
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763321_Z
Zrušená
87 095,00 € Marián Šupa Obec Podhorie
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512440_Z
Zrušená
2 746,00 € Marián Šupa UNIVERZITA J. SELYEHO
27. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818774_Z
Zrušená
7 850,00 € Marián Šupa Mesto Leopoldov
27. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818773_Z
Zrušená
45 649,00 € Marián Šupa Mesto Leopoldov
27. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818772_Z
Zrušená
15 406,00 € Marián Šupa Mesto Leopoldov
27. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818770_Z
Zrušená
15 488,00 € Marián Šupa Mesto Leopoldov
9. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201726129_Z
Zrušená
55 000,00 € Marián Šupa Obec Vyšná Boca
12. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816095_Z
Zrušená
133 000,00 € Marián Šupa Obec Hrnčiarske Zalužany
12. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816096_Z
Zrušená
180 000,00 € Marián Šupa Mesto Poltár
27. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201713212_Z
Zrušená
7 905,60 € Marián Šupa Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736183_Z
Zrušená
104 000,00 € Marián Šupa Mesto Rajec
8. August 2017
Kúpna zmluva
Z201733444_Z
Zrušená
151 681,00 € Marián Šupa Obec Čaklov
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818043_Z
Zrušená
86 350,00 € Marián Šupa Obec Liešťany
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818045_Z
Zrušená
89 400,00 € Marián Šupa Obec Čereňany
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818044_Z
Zrušená
81 500,00 € Marián Šupa Obec Banka
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818048_Z
Zrušená
86 300,00 € Marián Šupa Obec Pohronský Ruskov
25. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818050_Z
Zrušená
129 500,00 € Marián Šupa Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia