Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C562/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-723/2021/Skalité/1019/SO 501-02/HudEm
1,29 € Jozef Gerát Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C563/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C564/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-759/2021/Skalité/1019/SO 501-02/HudEm
0,19 € Jozef Truchlík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Júl
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ/TAT/VR/27/2021
1 824,83 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Tatra Jet, s.r.o.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C565/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C566/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/SL/2021/SM OSM ZV
2/SL/2021/SM OSM ZV
1 888,00 € ERES-PLYN, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1681/2009
0,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Rámcová zmluva o dielo
8478/2021/5400/063
7 724,40 € STARMON, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C524/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C525/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
309/119/2021/ZZ
641 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: s.č.1636, k.ú. Trenčín, Trenčín v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov byt. a nebyt. priestorov Štátny fond rozvoja bývania
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C526/1243/2017
408,60 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C527/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C528/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Rámcová zmluva o dielo
8492/2021/5400/063
89 976,00 € INPROP, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C529/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C530/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.