Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Opcia na predĺženie zmluvy
ZS-204/2024/2
0,00 € Meggle Slovakia s.r.o. (Rajo) Základná škola s materskou školou, Benice 96
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní marketingových služieb
1005/2024
0,00 € TRIDE Studio s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02505-Z
SPO-V04-02505-Z
19 000,00 € Helena Jarušinská Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 122/EU/2024
122/EU/2024
480,00 € Ivana Ilgová Závodisko, š. p.
16. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva číslo VP/2447610/001
VP/24/47610/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam PREŠOV REAL, s.r.o.
16. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107477/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Oravská Lesná
16. Júl 2024
Dodatok k Zmluve číslo A10488890
A10488890
0,00 € Orange Slovensko, a. s PREŠOV REAL, s.r.o.
16. Júl 2024
Prenájom miesta na pohrebisku
000224
10,00 € Jozef Strieška Obec Nevidzany
16. Júl 2024
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080724-1
14/2024
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Tajná
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04842-Z
SPO-V04-04842-Z
19 000,00 € Margaréta Sláviková Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107479/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Oravský Biely Potok
16. Júl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. OZ18-DNS-MECH -č.5 -3
4849-2024-LSR
5 700,00 € Noel Vološčuk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06105-Z
SPO-V04-06105-Z
19 000,00 € Iveta Djulgerová Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01073-Z
SPO-V05-01073-Z
22 800,00 € Ján Geci Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05423-Z
SPO-V04-05423-Z
19 000,00 € Lucia Trupin Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107481/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Raková
16. Júl 2024
ZMLUVA č. 30-000170943PO2024 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
2024002210
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Košice
16. Júl 2024
Prenájom miesta na pohrebisku
000239
10,00 € Katarína Ághová Obec Nevidzany
16. Júl 2024
ZMLUVA č. 968/2024/OPR o poskytnutí dotácie
968/2024/OPR
1 100,00 € Prešovský samosprávny kraj OZ PRO MEMORY
16. Júl 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie č. 01072024
01072024
0,00 € Ivana Hrušková Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky