Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Kúpna zmluva
407
5 805,00 € Strechy VAGO, Klasov242, 95153 Klasov Obec Klasov
6. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
10712/2022/5400/027
5 803,20 € Technická inšpekcia, a. s. Železnice Slovenskej republiky
6. Október 2022
Dodatok č. 32 k Zmluve o postúpení pohľadávok zo dňa 30.10.2006
Z2200190
5 691,26 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
6. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
PF 138/2022
5 500,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá
24/KP/HLZ/2022
5 418,80 € Mestský basketbalový klub Stará Turá Mesto Stará Turá
6. Október 2022
Dohoda o ukončení nájmu priestorov s Four Design Factory s.r.o.
30092022
5 333,33 € Obec Oreské Four Design Factory s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. /2022 podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10516/2022-M_ODPD
5 320,00 € ZOM Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211202_Z
5 300,00 € Domisoft s.r.o. Okresný súd Nitra
6. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210933_Z
5 246,00 € TOPLIGHT, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6. Október 2022
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
901/2022/OSV
5 093,64 € Žilinský samosprávny kraj GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
6. Október 2022
Kúpna zmluva
63/O/22
5 000,00 € MED - ART, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6. Október 2022
Darovacia zmluva - finančný príspevok
Z-2022-021
5 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2022/2406/XIV/JLF/KD
4 991,80 € Labo - SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
6. Október 2022
„Aglomerácia Nová Baňa – Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“ - PD
ZMLUVA O DIELO č. 1773/2022/9000826
4 950,00 € HYDROECO, s.r.o. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Október 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/576/XIV/RUK/OCOZ
ČZ/2022/2401/XIV/RUK/OCOZ
4 864,02 € JT Architect, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6. Október 2022
Kúpna zmluva
025
4 830,00 € Ján Brnušák Obec BLatné
6. Október 2022
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
26/2022
4 795,00 € Miroslav Szalay - FunMasters Domov sociálnych služieb "HRABINY"
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210804_Z
4 749,90 € ProormedentSK s. r. o. Centrum sociálnych služieb - AVE
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210500_Z
4 745,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211102_Z
4 728,00 € SELVIT, spol. s r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja