Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04214-Z
SPO-V03-04214-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Fodor Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02893-Z
SPO-V03-02893-Z
19 000,00 € Ing. Ivan Maxian Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07266-Z
SPO-V03-07266-Z
19 000,00 € Pavol Karkaš Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08374-Z
SPO-V03-08374-Z
19 000,00 € Ladislav Polka Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07169-Z
SPO-V03-07169-Z
19 000,00 € Ing. Miroslav Marcinech Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06981-Z
SPO-V03-06981-Z
19 000,00 € Mgr. Alexandra Vargová Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07080-Z
SPO-V03-07080-Z
19 000,00 € Ing. Ondrej Novák Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05198-Z
SPO-V03-05198-Z
19 000,00 € Ján Gaľa Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03159-Z
SPO-V03-03159-Z
19 000,00 € Katarína Rovňanová Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02538-Z
SPO-V03-02538-Z
19 000,00 € Andrea Tóthová Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09504-Z
SPO-V03-09504-Z
19 000,00 € Viktor Belan Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01502-Z
SPO-V03-01502-Z
19 000,00 € Marcela Pipásíková Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01450-Z
SPO-V03-01450-Z
19 000,00 € Ing. Ladislav Gocoň Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04389-Z
SPO-V03-04389-Z
19 000,00 € Ján Sárkány Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04940-Z
SPO-V03-04940-Z
19 000,00 € Ing. Tibor Bárczi Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07567-Z
SPO-V03-07567-Z
19 000,00 € PaedDr. František Höger Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05615-Z
SPO-V03-05615-Z
19 000,00 € Marek Rašman Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09422-Z
SPO-V03-09422-Z
19 000,00 € PhDr. Erika Meszarosová Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
Kúpna zmluva "Vybavenie SOŠ Kežmarok IV. etapa - 4.časť: Stroje a nástroje"
07122023
18 960,00 € MIVASOFT, spol. s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
7. December 2023
Kúpna zmluva
1962/2023
18 800,00 € IMMO - MEM, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj