Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0275/2024
48 972,75 € Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0201 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0201 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - participatívny rozpočet
PFP_024/2024
5 000,00 € Združenie "PRO Galanta" Mesto Galanta
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07842-Z
SPO-V04-07842-Z
19 000,00 € Zdenko Jendrál Slovenská agentúra životného prostredia
12. Júl 2024
Zmluva č. 116/2024 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
77/2024
0,00 € Zdenko Bacúšan Obec Braväcovo, Braväcovo 195, 976 64 Braväcovo
11. Júl 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
11.bVzSNR–35-195/2024
24,12 € Zdenka PETRIKOVÁ Ministerstvo obrany SR
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. A27
562024
40,00 € Zdenka Maková Obec Merašice
11. Júl 2024
Zmluva o spoluprácii - príprava a organizovanie kultúrneho podujatia
118/2024
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, Farnosť Trnava
11. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme časti pozemku a priestorov - Mestský amfiteáter
93/2024
1 000,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Štúdio tanca a pohybu Alegria
11. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme časti pozemku - Amfiteáter Kamenný mlyn
116/2024
260,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, Farnosť Trnava
11. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 13-2014
13-2014-D1
50,00 € Zázrivá Ľuboš Kudláč
11. Júl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
14-2024-HM
60,00 € Zázrivá Monika farková
12. Júl 2024
Nájomná zmluva - nebytové priestory
115/2024
0,00 € Zatko Peter Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
11. Júl 2024
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
630/2024/ODDMPU
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Banskobystrický samosprávny kraj
12. Júl 2024
Zmluva č. 203/2024/TANAP o poskytnutí priestorov
203/2024/TANAP
2 000,00 € Zaraguza, s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202FLQ1
7 889 783,41 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Uzatvorená na základe ustanovenia § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-01920/32-ZE-2024-1
50,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
11. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
C 66/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
11. Júl 2024
Zmluva o prístupe do distrib.sústavy
49/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Láb
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zrušení VB ev.č.oprávneného 240246-0170001131-VB
ZML75/2024-526
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trstín