Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, odberné miesto: Za kalváriou, Prešov
ZM/2021/0472
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122558_Z
950,00 € VWR International s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní č. ZM/2020/0361
DZM/2020/0361/0001
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123437_Z
317,90 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29.
November
2021
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-141/2021 - prenájom bytu
VTSÚ-12-141/2021
120,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie BBP technologie, s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o úvere
803/410/2021
518 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Húskova 1289/47, v zastúpení PROBYT Plus s.r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
29.
November
2021
Licenčná zmluva na použitie diela
217/DF/2021
50,00 € Vladislava Fekete Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/30/54E/416
0,00 € Vladimír Pavlík - PAVLÍK AUTODIELY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29.
November
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-296/2021/Šalková/1888/Lf
27,91 € Vladimír Omasta Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o dielo
0550/FTF/2021
150,00 € Vladimír Matlovič Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4327
0,00 € Vladimír Maďar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59727
2 040,00 € Vladimír Jaraba, Adriana Jarabová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60239
69,30 € Vladimír Hutár IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/10/54E/1022
0,00 € Vladimír Hrajnoha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005639
75,00 € Vladimír Hlavňa Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 6/04/Nn/2021
CRZ-7039-2021-LSR
136,06 € Vladimír Bajza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/117
3 700,00 € VitaPlanet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/17/054/248
3 300,00 € VIMONT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612 zo dňa 12.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612
0,00 € Viktória Kršiaková - NEFERTITI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/28/54E/826
0,00 € Viktória Kršiaková - NEFERTITI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno