Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
0101/FTF/2021
130,00 € Vivienne Olšová Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092877
50,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092876
600,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda na dodanie potravín
072021
0,00 € Víno Doľany, spol.s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
17.
Máj
2021
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-006/2021/Bertotovce/1318/SO 702-00/NY
64,34 € Vincent Cicoň Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-292/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
9,39 € Viliam Repkovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2187
0,00 € Viktória Molnárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2194
0,00 € Viktor Munka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-31-114/2021
23,24 € Viktor MOLNÁR Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/2888
0,00 € Viktor Klučár - MOMO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60148
1 500,00 € Viktor Barczi, Hedviga Barcziová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/1979
0,00 € Viera Bobovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-021/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
153,51 € Viera Bobáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D108/2021/13
35 000,00 € VIA IURIS Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
13.mpr-44-320/2021
77,88 € Veronika SEDMÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 37/2021
0,00 € Veronika Dzurillová Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z20219219_Z
6 000,00 € Venimex Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/07/54E/934
0,00 € Vasyl Smozhanytsia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092638
220,00 € Vaníková Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-214/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
1,34 € Valéria Malíčková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.