Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
dodatok č. 2 k sevisnej zmluve číslo:30-02-2015
ZOPS_010/2023
74,00 € WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. ZŠ Z. Nejedlého
1. December 2023
Servisná zmluva 9701/0026/2023
9701/0026/2023
3 392,35 € Výťahy servis s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0800/2023
14 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0801/2023
-101 738,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - november 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - november 2023
5 700,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre mediálne služby
1. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
780/40/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Petrovce nad Laborcom
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04675
23-532-04675
12 000,00 € Východoslovenská galéria Fond na podporu umenia
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
87/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
88/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za ochýlku zdroja
INE_019/2023
102,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Nad Medzou
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene "Košice, Pri jazdiarni, BPMK-AB - VN, TS, NN_NPP/2632/2021_N", k.ú. Stredné Mesto
2023003040
1 315,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Košice
1. December 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZPV_LZ_101070323
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou , Plavnica 244
1. December 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZPV_LZ_101070322
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Bystré 347
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02587/2023-PKZO-B40139/23.00 - VSD, a.s., k.u. Žehňa
02587/2023-PKZO-B40139/23.00
153,92 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
1. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2023/1060 - I.
376,46 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bardejov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-430-01963
23-430-01963
6 000,00 € VUNU o.z. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1234300054
1 104,73 € VULCANO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínový vklad
1310/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad
1309/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
01_12_2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Spišská Teplica